​​​

Læger i Afdeling for Karkirurgi

Nikolaj Eldrup
Cheflæge, ph.d.​


​Rigshospitalet​​

​Gentofte Hospital


Benjamin Sandholm, Afdelingslæge

Brian Lindegaard Pedersen, Overlæge, ph.d.

Franz von Jessen, Overlæge

​Hadi Riazi, Overlæge

Jette Bang Støvring, Overlæge, ph.d.

Johnny Olsen, Overlæge​

Jonas Eiberg, Professor, overlæge. ph.d.

Karl Sörelius, Afdleingslæge

Katarina Björses, ​Overlæge

Katja Vogt, ​Overlæge, dr. med.

Kim Bredahl, Afdelingslæge​

Louise de la Motte, Overlæge, ph.d.

Martin Græbe, Overlæge, ph.d.

Michael Strøm, Afdelingslæge

Qasam Ghulam, Afdelingslæge

Stephan Bach-Frommer, Afdelingslæge

Timothy Resch, Professor, overlæge, ph.d.

Tomas Ohrlander, Overlæge, ph.d.

Umit Altintas, Overlæge
Claus Seidelin​​, Overlæge, ph.d.

Ole Liisberg, Overlæge, dr. med. ​​


Redaktør