Fællesmøde

Fællesmødet er et udviklingsforum for sygeplejersker i ledelses- og stabsfunktion. Fællesmøderne spiller en central rolle i vores opnåelse af et aktivt, fagligt udviklende og koordineret samarbejde på tværs i centret.

Form​ål

Det overordnede formål med fællesmødet er at fremme læring, udvikling og forankring af Sygeplejens visioner og strategier i klinisk praksis, og at evaluere de aktiviteter, der sættes i gang. 

Fællesmøderne skal derfor fremme:

  • dialog, drøftelser og refleksioner i relation til faglige strategier og aktiviteter, der iværksættes for at fremme udvikling og forskning  i sygepleje
  • status og evaluering af aktiviteter og projekter i relation til den sygeplejefaglige strategi og udvikling
  • drøftelse af initiativer og indsatsområder i forhold til sygepleje
  • indgåelse af aftaler om udviklings- og implementeringsstrategier for konkrete indsatsområder


Fællesmødet afholdes 4. torsdag i hver måned fra kl. 13-15


Mødedeltagere er centerchefsygeplejersken, klinisk udviklingsansvarlig sygeplejerske, klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, oversygeplejersker, kliniske undervisere, kliniske sygeplejespecialister og afdelingssygeplejersker. Hjertecentrets forsker/Ph.d. i sygepleje deltager ad hoc.
 

Redaktør