Kompetenceforløb for sygeplejersker, der varetager et ansvarsområde

​Dette forløb giver sygeplejersken mulighed for at dygtiggøre og fordybe sig inden for et klinisk område.

​Formål

 • at få viden om og kompetencer til at udvikle og/eller monitorere kvaliteten inden for ansvarsområdet.
 • at understøtte udvikling af faglige og organisatoriske kompetencer til at varetage ansvarsområdet på kvalificeret vis.
 • at styrke det faglige fællesskab og fælles retning i centret.

Metoden går ud på, at sygeplejersker, der leder et ansvarsområde, mødes i et læringsrum med sygeplejersker fra andre afsnit og klinikker. I læringsrummet er der mulighed for at få viden, udveksle erfaringer og øve teori og metoder, der kan styrke deres kompetencer til at varetage ansvarsområdet, dvs. udvikle og lede området. 

Mål 

Sygeplejersken styrker sine kompetencer til at: 
 • indhente, vurdere og formidle viden og opgaver inden for ansvarsområdet.
 • argumentere med afsæt i nyeste viden.
 • tage ansvar for et specifikt område.
 • lede en faglig forbedringsproces og delegere opgaver til kollegaerne relateret til ansvarsområdet.
 • vejlede og guide kolleger i forbindelse med ændringer i klinisk praksis.   
 • give feedback til kolleger, så læring understøttes.

Indhold, metoder og rammer for forløbet

Indhold
 • Litteratursøgning og vurdering af artikler. 
 • Indhente og omsætte relevante VIP’er.
 • Forankre faglige ændringer ledet af ansvarsområdet.
 • Hvordan kan modstand forstås og håndteres, så der skabes udvikling og energi? 
 • Hvordan kan læring og refleksion forstås?
 • Hvilke metoder kan understøtte andres læring? ​
Metode
Teoretisk oplæg, refleksion, feedback og øvelser med mulighed for at afprøve udvalgte teorier og metoder i undervisningsrummet.

I mellemperioderne, dvs. perioden mellem undervisningsdagene, arbejdes der i samarbejde med vejleder i eget afsnit med det, der arbejdes med i undervisningsrummet. 

Vejleder kan være afdelingssygeplejersken eller den kliniske sygeplejespecialist. 

Rammer
Forløbet strækker sig over 2 måneder med 1 hel dag og 2 halve dage med forberedelse til hver gang. 


Redaktør