Kompetenceforløb for sygeplejersker, der fungerer som klinisk makker

​Dette kompetenceudviklingsforløb har fokus på at styrke sygeplejerskens viden, kunnen og kompetencer til at varetage rollen og opgaven som klinisk makker for nye sygeplejersker. ​

Det er en forudsætning, at de sygeplejersker, der deltager i forløbet, har faglige og organisatoriske kompetencer til selv at udføre og/eller håndtere det, de underviser og træner nye i. 

Formål 

 • at opnå forståelse af metoden makkerpar og hvordan den kan anvendes i oplæring af nye.
 • at styrke sygeplejerskens organisatoriske og pædagogiske kompetencer til at varetage funktionen som klinisk makker for en nyansat.
 • at styrke det faglige fællesskab og fælles retning i centret.

Metoden består i, at sygeplejersker, der fungerer som kliniske makkere, mødes i et læringsrum med sygeplejersker fra andre afsnit og klinikker for at få viden, udveksle erfaringer og øve teori og metoder, der kan styrke deres kompetencer til at varetage funktionen.   

Mål

Sygeplejersken styrker sine kompetencer til at: 
 • fungere i rollen som klinisk makker.
 • formidle viden, vejlede og undervise kolleger.
 • anvende forskellige pædagogiske metoder i undervisning og træning af nye, herunder PRM.  
 • anvende metoder til at understøtte læring, så arbejdsopgaver bliver til læreprocesser.
 • anvende forskellige vidensformer i undervisning og vejledning af den nye, så proaktiv refleksion understøttes. 
 • give feedback til kolleger.

Indhold, metoder og rammer for forløbet

Indhold
 • Funktion og roller, hvordan varetages rollen som klinisk makker? 
 • Hvordan tilrettelægges arbejdsopgaver, så læreprocessen understøttes?
 • Hvordan kan læring og refleksion understøttes?
 • Metoder i funktionen som klinisk makker: Undervisning, vejledning, feedback.
Metoder
Teoretisk oplæg og refleksionsøvelser. Der veksles mellem teori og afprøvning af det lærte med øvelser i at anvende de metoder, der undervises i. 

Rammer
Forløbet strækker sig over tre hele dage med forberedelse til hver gang. I mellemperioden træner sygeplejersken Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM) under vejledning af klinisk sygeplejespecialist. 
Redaktør