Tilfredshedsundersøgelse nyansatte

​I 2012 undersøgte Hjertecentret nye medarbejderes tilfredshed med introduktionsforløbet i centret og Hjertecentret som arbejdsplads generelt. Her finder du resultatet af undersøgelsen.​

​Resultatet kort fortalt

Samlet set giver undersøgelsen indtryk af, at de nyansatte er tilfredse med introduktionen til Hjertecentret, og Hjertecentret som arbejdsplads generelt. Alle føler sig velkomne i klinikkerne. Langt de fleste har modtaget et introduktionsprogram, som de er blevet undervist i overensstemmelse med, og som de mener, gør dem i stand til selvstændigt at varetage deres basisfunktioner efter tre måneder. 

Systemet med en fast makker fungerer godt. Arbejdsmiljøet vurderes generelt positivt, med enkelte negative tilbagemeldinger i forhold til omgangstonen og åbenhed. Langt de fleste nye medarbejdere ser store udviklingsmuligheder i Hjertecentret.

Rum for forbedringer

Undersøgelsen viser, at der kan arbejdes på at forbedre introduktionsforløbet for nye medarbejdere på følgende punkter:

  • Tildeling af en fast makker fra starten
  • Forbedre forløbet med makker
  • Mere undervisning i afsnittets faglige procedurer
  • Mere åbenhed og tættere samarbejde mellem sygeplejersker og læger

Rapport over resultatet

Læs undersøgelsens samlede resultat i rapporten vedhæftet til højre på denne side.

Ud over den samlede rapport finder du en særskilt opgørelse over data fra tillægsspørgsmål vedrørende oplæringsforløbet for sygeplejersker samt en kvik rapport over svarene fordelt på de enkelte klinikker. 

Redaktør