At arbejde i Hjertecentret

Hjertecentret er en specialiseret, fagligt stærk og forskningsintensiv arbejdsplads, hvor vi ønsker at være blandt de bedste inden for det faglige område.

​Vi arbejder konstant på at højne kvaliteten, komme med nye pleje- og behandlingsmuligheder samt forbedre andre forhold til glæde for patienter og medarbejdere.

Vi skal hjælpe patienterne bedst muligt, og det gør vi ud fra filosofien: en god arbejdsplads for medarbejderne er et bedre sted at være for patienterne. Patienterne opnår bedre resultater, hvis medarbejderne er tilfredse, der er en god tone mellem kollegaerne, og det psykiske arbejdsmiljø er godt.​

Den bedste behandling

Hjertecentrets mål er at give patienterne den bedst mulige behandling, dvs. gode resultater, succesrig behandling og tilfredse patienter.

Ved at investere i medarbejdernes faglige udvikling og arbejdsmiljø opnår vi bedre resultater for patienterne. Målet er at have så høje behandlingsresultater som muligt, hvilket kræver meget af personalets faglige niveau og kompetenceudvikling. Rigshospitalet spiller en aktiv rolle heri, bl.a. gennem et stort udbud af kurser og efteruddannelse.​

Kvalitetssikring

Som følge af akkreditering af Rigshospitalet er der kommet øget fokus på kvalitetsudvikling. Det betyder, at vi arbejder med kvalitetssikring i forhold til tre perspektiver: Patientens, det professionelle og det organisatoriske.


Redaktør