Uddannelses- og træningsforløb, det 1-årige

Deltagerne på det 1-årige uddannelses- og træningsforløb for erfarne sygeplejersker arbejder i et projektbaseret forløb med en klinisk problemstilling fra eget afsnit.

Uddannelses- og træningsforløbet for erfarne sygeplejersker er en væsentlig strategisk aktivitet i arbejdet med at ​forankre visionerne om at​ yde høj faglig kvalitet i pleje og behandling på internationalt niveau, og at udvikle og yde højt specialiseret sygepleje til patienter med hjerte- lungesygdomme.

Intentionen er, at de kliniske projekter, deltagerne arbejder med før, under og efter uddannelses- og træningsforløbet, får en positiv effekt for patienterne.


Formål for udannelses- og træningsforløbet

Formålet er at deltagerne videreudvikler deres analytiske kompetencer til at identificere kliniske problemstillinger, indhente viden, samt vurdere, omsætte og udmønte denne viden i konkrete handlinger i eget afsnit i specifikke patientsituationer. 
Læs meget mere om indhold, formål og varighed

Aktuelle dokumenter


Deltagerne på uddannelsesforløbet opnår følgende kompetencer:​


Redaktør