Information om coronavirus til personer med cystisk fibrose tilknyttet Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet

Vi vil i vid udstrækning omlægge konsultationer til at være telefon- eller telekonsultationer for at spare dig for transport til/fra Rigshospitalet. Ved ændringer at planlagte besøg vil du blive orienteret.
Mht i.v kure vil vi blive nødsaget til at omlægge disse til hjemmekure eller hjemsygehus hvis muligt.
Ved fremmøde i afdelingen vil du ved henvendelse til sekretæren få udleveret maske og blive anvist ambulatorie-rum.
Vi anbefaler, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet. 

Vi anbefaler følgende:


Overvej at undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder f.eks., at du bruger offentlige transportmidler (især i myldretiden) eller deltager i større arrangementer.

Sørg for at holde ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du f.eks. har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, når du går ud.

Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.

Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Det anbefaler vi, fordi smittespredning ofte sker ved, at dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvor de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De falder dog hurtigt til jorden og bliver ikke hængende i luften.

Vi anbefaler også, at du i særlig grad overholder de generelle råd om hygiejne og færden i samfundet, f.eks. at undgå håndtryk, knus og kindkys uden for din nærmeste kreds.

Anbefalingerne kan ændre sig, og du bedes holde dig orienteret via links på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vedrørende planlagte rejser bedes du holde dig orienteret via links på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du får symptomer på virussygdom med temperaturforhøjelse og luftvejssymptomer, herunder forværret hoste, forværret vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen, muskelømhed eller hovedpine ud over det sædvanlige, bedes du ringe (til Cystisk Fibrose, klinik på 35454933 eller infektionsmedicinsk bagvagt 35451690) til os.  I så fald vil vi vurdere, om du skal indkaldes til test for coronavirus. Du bedes ligeledes kontakte afdelingen inden planlagt fremmøde, hvis du har disse symptomer.

På grund af ekstraordinær travlhed kan du forvente ventetid på telefonen. Hvis du ikke er syg med behov for akut vurdering, kontakt os da venligst på mail, som aktuelt læses dagligt på hverdage.

Tlf. nr.: 35454933 (sekretær Diana Tronborg) eller 35458376 (sygeplejerske Lone Grotenborg)

 

Redaktør