Daghospital

Daghospitalet i Afdeling for Infektionssygdomme er et tilbud til patienter, der har behov for behandling og pleje i dagtimerne, men som ikke har brug for at være indlagt om natten. 

Du kan henvises fra sengeafsnit og klinikker når du er rask nok til at komme hjem, men fortsat skal modtage behandlinger, der kræver overvågning eller observation i dagtimerne. 

Fleksibilitet og sammenhæng

Du vil fortsat følges af den patientansvarlige læge, selvom du overgår til behandling i daghospital. Men du vil have mulighed for mere fleksibel planlægning af dit forløb, så det passer bedre ind med din skole, dit arbejde eller familien. 

Sundhedsfaglig kontaktperson 

Under dit forløb i daghospitalet vil en sygeplejerske fungere som fast gennemgående kontaktperson. Sygeplejersken har ansvaret for, at dit undersøgelses- og behandlingsforløb planlægges og gennemføres på bedst mulig vis. 

Kontaktperson

Telefon 35 45 83 53

Når kontaktsygeplejersken ikke er til stede, vil afdelingens øvrige sygeplejersker have ansvaret for dit behandlingsforløb.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget.

Du finder os

Daghospitalet er placeret i opgang 86, 2.sal. Du bedes melde din ankomst i receptionen på 2. sal. Der er mulighed for at sidde og ligge ned.  

Åbningstid 

Daghospitalet er åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 08.00 – 16. Onsdag er åbningstiden 08.00 – 15.00.

Er du forhindret i at møde op til en planlagt konsultation eller har du spørgsmål vedrørende dine tider, så ring til sekretæren på telefon Tlf. 35 45 86 22. 


Redaktør