Information om coronavirus til patienter med immundefekt

Hvordan skal man som patient med en immundefekt forholde sig til den aktuelle corona-situation? Her kan du finde svar på en række af de spørgsmål, der kan opstå.

Hvordan spredes coronavirus?

Måden, coronavirus spredes på, kan sammenlignes med måden, influenza spredes på. Det kan ske fra person til person via:

 • luftvejsdråber ved hosten eller nysen
 • tæt kontakt med smittet person (håndtryk eller berøring)
 • berøring af overflader med smitte og efterfølgende berøring af øje, næse eller mund uden at have vasket hænder først

Hvad er symptomerne på, at man er smittet med coronavirus?

De fleste mennesker i befolkningen vil få et mildt til moderat forløb. De kendte symptomer er oftest feber, træthed, udmattelse, tør hoste og snue. Nogle smittede døjer også med ømhed og smerter, tæthed i næsen, halssmerter og/eller diarré. Symptomerne er oftest milde og udvikles gradvist, og nogle smittede får slet ingen symptomer. Cirka 80 procent af alle smittede kommer sig uden at have behov for hospitalsindlæggelse eller behandling.

Hvordan foregår en undersøgelse for, om man er smittet?

En halspodning kan vise, om man har coronavirus. Prøven undersøges for indhold af virus ved en såkaldt PCR-detektionsmetode. 

Skal alle med immundefekt undersøges for coronavirus?

Retningslinjerne ændrer sig i takt med, at sygdommen udbredes, og det er derfor nødvendigt at holde sig løbende opdateret. Det kan ske på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og myndighedernes fælles hjemmeside Coronasmitte.dk 

Lige nu er strategien for podning af mennesker med immundefekt ikke anderledes end for resten af befolkningen. Mennesker med immundefekt anbefales altså ikke p.t. at blive undersøgt, hvis man ikke har symptomer – eller kun har ganske diskrete symptomer.

Hvis man har immundefekt og føler sig dårligt tilpas med symptomer som feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, skal man kontakte en læge med det samme.

Hvilke forholdsregler skal man tage, hvis man har en immundefekt?


Total isolation for at forebygge infektion anbefales ikke lige nu.

Har man en immundefekt, bør man være varsom og holde sig opdateret på, hvordan udbredelsen af smitten udvikler sig. Alle luftvejsvirusser, som kan spredes fra person til person, kan være problematiske for personer med immundefekt.

Behandling med immunglobulin beskytter mod en bred vifte af infektioner, men giver ikke beskyttelse mod den aktuelle coronavirusinfektion. 

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå at blive smittet?


Der er en række råd, man bør efterleve. Nogle af de vigtigste er:
 • Vask hyppigt hænder med vand og sæbe i 20 sekunder eller med alkohol-baseret desinfektionsmiddel, især efter kontakt med syge og deres omgivelse
 • Undgå at røre øjne, næse og mund
 • Hold to meters afstand til patienter med tegn på luftvejsinfektion 
 • Afstå fra håndtryk, kram og kys
 • Folk med tegn på luftvejsinfektion bør have god hosteetikette:
  • hold afstand
  • host og nys i et engangslommetørklæde eller host og nys i ærmet 
  • bær maske, hvis det er blevet anbefalet af læge eller hospital

Bør jeg bruge maske?

Masker er generelt ikke effektive til at forebygge infektion. Mange har besvær med at bruge masken på den rigtige måde. Masker skal skiftes jævnligt, og her er der risiko for at få virus spredt fra hænder til ansigt. Undtagelsen er, når man er i kontakt med sundhedsvæsnet, hvor man får udleveret maske og bliver instrueret i, hvordan man skal i- og afføre sig masken. 

Kan mine børn gå i skole?

Aktuelt er alle skoler i Danmark lukkede. Vi anbefaler, at man løbende holder sig opdateret. Om ens børn bør gå i skole, afhænger af den lokale smittespredningssituation og typen af immundefekt. Der kan være behov for at kontakte en læge på Afdeling for Infektionssygdomme for at vende situationen og træffe en beslutning. 

Kan jeg tage ud at rejse?

Situationen ændrer sig meget hurtigt, og det anbefales, at man holder sig opdateret om situationen både herhjemme og på rejsemål. Aktuelt frarådes alle rejser – både erhvervsrelaterede og private. 

Har man en immundefekt, og får man akut en luftvejssygdom før, under eller efter en rejse, bør man søge en lægelig vurdering og oplyse om sin rejsehistorie og immundefekt.

Findes der en vaccine?

Der findes vaccine mod coronavirus. Personer med immundefekter anbefaler vi fortsat at få vaccination mod influenza og andre relevante vacciner.

Er der højere risiko for personer med immundefekt?

Det er endnu ikke afklaret, om personer med immundefekt faktisk har højere risiko for et mere alvorligt forløb med coronavirus. Der er dog grund til at tro, at det vil være tilfældet. Derfor anbefales alle med immundefekt at være ekstra forsigtige for at undgå smitte.

Hvad anbefaler man personer med immundefekt at gøre?

Det anbefales, at man holder sig opdateret med og efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at blive hjemme, arbejde hjemmefra, tilstræbe telefonkonsultationer osv.

Hvis man har mistanke om, at man har en infektion, bør man med det samme ringe til en læge. Det kan være egen læge eller vagthavende ved Infektionsmedicinsk Klinik. Husk altid at oplyse, at du har en immundefekt-diagnose. 

Personer med immundefekt som har lunge- eller hjertekomplikationer, er organ- eller knoglemarvstransplanterede, i behandling for kræft eller i behandling med immundæmpende medicin (for autoimmune eller autoinflammatoriske komplikationer til immundefekten) skal fortsætte med behandlingen, medmindre den immundefekt-ansvarlige læge anbefaler ændringer.

Immundæmpende behandling, og især behandling med binyrebarkhormon, kan sløre tegn på infektion som for eksempel feber. Kontakt den immundefekt-ansvarlige læge, hvis du oplever uforklarlige ændringer i din tilstand.

Personer med immundefekt og luftvejsproblemer som astma, bronkiektasier eller svært nedsat lungefunktion skal være ekstra varsomme.

Er man i immundefekt-behandling, er det vigtigt at fortsætte den. Behandling med immunglobulin er sikker og vil beskytte mod mange andre infektioner. 

Hvor kan man læse mere?

Alle, inklusive personer med immundefekter, anbefales kraftigt at holde sig opdateret på den nyeste viden om udbruddet. Ud over Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan informationer findes på World Health Organizations (WHO) og European Centre for Disease Prevention and Controls (ECDC) hjemmesider. Redaktør