Henvisning og visitation

​Henvisninger til Klinik for Infektionsmedicin skal sendes elektronisk. Henvisningerne skal indeholde lokationsnummer og oplysning om hvilket speciale der henvises til.

​Henvisninger til Klinik for Infektionsmedicin skal sendes elektronisk via den centrale visitation CVI til lokationsnummer 1301 77.


Hvad skal henvisningen indeholde?

Henvisningen bør indeholde:
  • Tydelig angivelse af hvilket speciale, der henvises til, meget gerne i form af specifik henvisningsdiagnose for specialet.
  • Navn, cpr.nr og kontaktoplysninger på patienten.
  • Oplysninger om anamnese, prøvesvar, tidligere undersøgelser medsendes efter henvisende læges vurdering.


Henvisning af akut patient (samme dag)

Kontakt vagthavende bagvagt på tlf. 35 45 16 90, for at henvise en akut patient.

Redaktør