​​​​​

Infektionsmedicinsk forskning

Afdelingen søger at integrere forskning i den kliniske hverdag og deltager i en række videnskabelige samarbejder særligt om HIV, hepatitis, tuberkulose og cystisk fibrose.​

Den Danske HIV Kohorte​

Den Danske HIV Kohorte (DHK) er en åben, prospektiv, populations-baseret kohorte, oprettet i 1998.

CHIP – Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections

CHIP blev grundlagt som klinisk forskningsgruppe i 1994 under navnet Copenhagen HIV programme (www.chip.dk), vi har siden skiftet navn til ”CHIP - Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections” for at understrege det bredere fokus i vores forskning. Vi deltager i international forskning inden for infektionssygdomme og virusinfektioner, specielt HIV. Forskningen omfatter co-infektion med TB og hepatitis, forskning i sundhedssystemer, forskning til at understørre tidligere testning for HIV og hepatitis, udvikling af guidelines og forskning, der danner baggrund for international sundhedspolitik, samt arbejde med WHO-missioner. Senest har CHIP opnået bevilling som PERSIMUNE Centre of Excellence under Danmarks Grundforskningsfond.

Cystic Fibrosis Research Centre Copenhagen

Siden 1970’erne har Cystisk Fibrose centeret på Rigshospitalet været et forskningscenter i verdensklasse. Især forskning i mikrobiologi og antibiotika har præget behandlingen af patienter med cystisk fibrose verden over. I de senere år har vi øget fokus på andre hyppige komplikationer til cystisk fibrose så som diabetes, knogleskørhed, nyrefunktion, og lungeinflammation, ligesom vi arbejder med coaching-forløb, fysisk aktivitet og livskvalitet. 
Næsten alle patienter har deltaget i projekter, som går på tværs af børne- og voksenpopulationen. Vi samarbejder både lokalt på Rigshospitalet mellem voksen- og børneafdelingen samt med Klinik for Mikrobiologi, nationalt med bl.a. Københavns Universitet og Cystisk Fibrose centeret på Skejby Hospital, og internationalt i både skandinaviske og multinationale projekter.

HIV og hepatitis

Afdelingen udfører en lang række studier af HIV og hepatitis behandling, oftest i samarbejde med andre danske og udenlandske klinikker. I afdelingens HIV-laboratorium udføres både rutine-analyse af HIV og forskningsprojekter.

Trope- og parasitsygdomme 

Center for Medicinsk Parasitologi er en forskergruppe, der særligt beskæftiger sig med trope- og parasitsygdomme. CMP er internationalt kendt for forskning der omhandler immunologiske, parasitologiske og farmakologiske aspekter af malaria. Gruppen har således deltaget i udvikling af nye malariavaccine kandidater. Center for Medicinsk Parasitologi er et forskningssamarbejde med Københavns Universitet.


Der foregår også forskning i troperelaterede emner i andre af afdelingens forskergrupper.Redaktør