​​​​​​​

Vaccination mod abekopper

​Afdeling for Infektionsmedicin på Rigshospitalet kan indstille til vaccination mod abekopper ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.​

​Vi har indstillet alle, som modtager Pre Exposure Prophylaxis (PrEP) for HIV via afdelingens ambulatorium, til vaccination. Hvis du modtager PrEP via vores ambulatorium, skulle du derfor gerne have modtaget et brev om dette. Hvis du ikke har modtaget et sådan brev/indstilling, bedes du kontakte vores ambulatorium i dagtiden på hverdage.

Mænd, der lever med HIV, har også mulighed for at blive vaccineret, hvis de har sex med flere mandlige partnere.  Hvis du følges på Rigshospitalets Afdeling for Infektionssygdomme og tilhører denne gruppe, kan du kontakte ambulatoriet per mail, telefon eller MinSP for at blive indstillet til vaccination.  Vi følger op på dette på førstkommende hverdag.

Hvis du følges for HIV-infektion eller modtager PrEP via en anden infektionsmedicinsk afdeling, bedes du kontakte denne afdeling.

Hvis du er mand og har sex med flere mandlige partnere, men hverken har HIV eller modtager PrEP og ikke har tilknytning til vores afdeling, bedes du kontakte egen læge med henblik på henvisning til vurdering for eventuel vaccination.

En beskrivelse af, hvad man skal foretage sig, når man er indstillet til vaccination i Region Hovedstaden, fremgår af Region Hovedstadens hjemmeside http://www.regionh.dk/abekopper-vaccination

Redaktør