Infektionsmedicin

​Infektionsmedicin omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, palliation og rehabilitering af formodede og påviste infektionssygdomme hos personer med normalt og svækket immunsystem.

Klinikken varetager såvel diagnostik som behandling inden for følgende infektionsmedicinske funktioner:

Akut febril sygdom

 • Infektioner med svær organpåvirkning, f.eks. svære septikæmier med organkomplikationer og svære pneumonier med respiratorisk påvirkning

 • Alvorlige infektioner i centralnervesystemet, dvs. purulent meningitis, viral encephalitis og abscesser i hjerne og spinalkanal

Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner

 • Komplicerede multifaktorielle infektioner, f.eks. visse streptokok-/stafylokok-infektioner i led, knogler eller bløddele samt diagnostik af endocarditis

 • Tuberkulose hos patienter med HIV og/eller tuberkulose i centralnervesystemet. Smitte/smitteopsporing

 • Atypiske mykobakterie infektioner

 • Ekstrapulmonal tuberkulose

 • Ekstrapulmonale atypiske mykobakterier

 • Sjældne seksuelt overførte sygdomme, f.eks. syfilis og multiresistent gonoré

 • Neuroborreliose

 • Langvarig feber uden kendt diagnose, hvor slutdiagnose kan høre til andre specialer

Importerede infektionssygdomme

 • Importerede parasitære, bakterielle og virale infektioner, f.eks. malaria, amoebiasis, tyfus, paratyfus, bacillær dysenteri, dengue og gul feber

 • Særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme, der ikke normalt forekommer i Danmark, f.eks. difteri, pest, kolera, rabies, brucellose og Q-feber

 • Infektioner med multiresistente mikroorganismer, hvor særlig isolation eller observation er påkrævet, f.eks. patienter med mistanke om importerede multiresistente bakterier

 • Kronisk virale infektioner

 • HIV-infektion

 • AIDS-definerede sygdomme hos HIV-inficerede

 • Post-exposure HIV profylaktisk behandling (PEP)

 • Hepatitis (leverbetændelse) B & C, akut og kronisk

Infektioner hos personer med nedsat immunforsvar

 • ​Kontrol og behandling af infektionsmedicinske problemer hos patienter med kongenit eller erhvervet immundefekt, f.eks. agammaglobulinæmi, transplanterede patienter og patienter behandlet med biologiske lægemidler og cancerkemoterapi.

 • Lungeinfektioner hos børn og voksne med cystisk fibrose

Diagnostik af langvarig feber

 • Febris causa ignota, særligt vanskelige behandlingsforløb eller ved ekstremt sjældne tilstande med immunologisk eller infektiøs baggrund

Cystisk fibrose

 • ​Behandling af voksne patienter med cystisk fibrose. Læs mere om sygdommen cystisk fibrose under Cystisk Fibrose-Center København ​​​​​

Klinikken har også følgende enheder til varetagelse af behandling:

Center for Virussygdomme
Center for Virussygdomme (CVD) er forankret i Epidemiklinikken, og fungerer som en koordinerende enhed i samarbejde med de kliniske og diagnostiske afdelinger på Rigshospitalet, såvel som Copenhagen HIV programme er lokaliseret på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum. CVD er tværdisciplinært og fokuserer på klinisk behandling og forebyggelse af virusinfektioner.

​MATCH-initiativet
MATCH (Management of Post-Transplant Infections in Collaborating Hospitals) er et samarbejde med kliniske og diagnostiske afdelinger om opbygning af en prospektiv database til kvalitetssikring i relation til transplantationer.

Databasen er et værktøj til kvalitetssikring, sikkerhedsovervågning og evaluering af risikoen for udvikling af virusinfektioner hos transplantationspatienter. Initiativer har til intention at forbedre den kliniske ​behandling af transplantationspatienter, men skal også bruges i forskningsøjemed.

MATCH er en af CVD's hovedaktiviteter og foregår i samarbejde med følgende klinikker:

 • ​Nefrologisk Klinik
 • Kirugisk Gastroenterologisk Klinik
 • Hjertemedicinsk Klinik
 • Hæmatologisk Klinik
 • Viruslaboratoriet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og i Blodbanken
 • Copenhagen HIV Programme

​​
Redaktør