Organisering af Infektionsmedicinsk Klinik

Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Åse Bengård Andersen og ledende oversygeplejerske Lone Siersbæk-Hansen

Klinikken har 2 sengeafsnit med i alt 30 senge og 1 ambulatorium. Hvert sengeafsnit og ambulatoriet ledes af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, der sammen udgør enhedens tværfaglige teamledelse. Den ledende sekretær er leder for sekretærgruppen. Enhed for Cystisk Fibrose er integreret i Infektionsmedicinsk klinik.   

Klinikken huser også Rejse- og V​accinationsservice, som er placeret i ambulatoriet. Til klinikken er desuden knyttet en klinisk forskningsenhed med dertil hørende laboratoriefaciliteter.​

Læger

I Infektionsmedicinsk klinik og Enhed for cystisk fibrose er der tilknyttet 13 speciallæger i afdelingslæge- eller overlægestillinger med forskellige kliniske forpligtelser i afdelingen. 

En overlæge er ansat i Børne Unge Klinikken i Juliane Marie Centret med særlig fokus på patienter med Cystisk Fibrose. Seks overlæger har professorater inden for forskellige infektionsmedicinske emneområder og flere af over- og afdelingslægerne er lektorer ved Københavns Universitet. Der er 4-6  læger i hoveduddannelsesforløb og 5 læger i introduktionsstillinger. 

Herudover er der som regel en reservelæge under uddannelse i dermatologi eller mikrobiologi ansat i 3 - 6 måneders forløb på afdelingen.

Sygeplejen 

Infektionsmedicinsk klinik har ca. 50 stillinger fordelt på sengeafsnit og ambulatorier. Her varetages sygeplejen af: 

  • ​​3 afdelingssygeplejersker
  • 2 klinisk sygeplejespecialister
  • 1 klinisk underviser
  • 3 projektsygeplejersker
  • sygeplejersker
  • social- og sundhedsassistenter 
  • sygehjælpere
  • fysioterapeut
  • samarbejde med ergoterapeuter og diætist
  • psykolog og socialrådgiver

Lægesekretærer

I alle sengeafsnit og ambulatorier arbejder lægesekretærer tæt sammen med læger og sygeplejersker.Redaktør