Om Infektionsmedicinsk Klinik


Organisation​​

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Klinikkens 2 sengeafsnit og ene ambulatorium er ledet af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.​

Ledelse​​

Job og udda​​​nnelse​​

​Uddannelsen af læger og plejepersonale spiller en vigtig rolle i klinikken. Her kan du læse mere om, hvad du kan forvente af dit arbejde og uddannelsesforløb i Infektionsmedicinsk Klinik.​​

Henvisning og visitation​​​

​Henvisninger til Klinik for Infektionsmedicin skal sendes elektronisk. Henvisningerne skal indeholde lokationsnummer og oplysning om hvilket speciale der henvises til.​

Patientinddragelse​​​

Samarbejdet med patienter og pårørende er en vigtig og højt prioriteret del af vores arbejde. Vi har fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at tilgodese patienternes behov og skab mere sammenhæng i patientforløbet.​​​​

​​