Blodprop i lungerne

​Undersøgelse og behandling for blodprop i lungerne (lungeemboli).Hvad er en blodprop i lungen?

En blodprop i lungerne er en sygdom, hvor en prop af fast materiale (blodprop) river sig løs fra sit oprindelsessted og sætter sig fast i lungerne. 

Blodproppen er opstået et andet sted i kroppen i de blodårer, som transporterer det ikke-iltede blod mod hjertet (venerne). Oftest kommer blodproppen fra en blodåre i læggen eller i bækkenet. Herfra bliver den transporteret med blodet til lungerne, hvor den sætter sig fast og blokerer en af pulsårerne i lungerne. Dette fører til iltmangel til området og deraf besvær med at trække vejret. Hvordan behandles en blodprop i lungen?

Den primære behandling er blodfortyndende medicin. 

Den blodfortyndende medicin kan gives på flere forskellige måder, både som injektion i huden på maven eller som medicin direkte i blodårerne. I nogle tilfælde kan medicinen også gives i forbindelse med, at et kateter lægges tæt på blodproppen i lungen. Kateteret kan danne ultralyd, som hjælper den blodfortyndende medicin med at komme helt ind i blodproppen og opløse den. På nuværende tidspunkt foregår denne behandling som et forsøg.

Der er mange faktorer, der er afgørende for, hvilken en af behandlingerne, der er den bedste for lige netop dig. Det vil altid være en lægelig vurdering.Hvor længe skal jeg være indlagt?

Det er svært at sige præcis, hvor længe du skal være indlagt. Indlæggelsesforløbet vil dog typisk være fordelt på flere hospitaler, først på Rigshospitalet og herefter på dit lokalsygehus. 

Indlæggelsestiden er afhængig af flere faktorer fx din iltmætning i blodet, graden af forpustethed samt hvordan de forskellige tests, du får lavet, ser ud. Livet efter en blodprop i lungen

Ved en mindre blodprop i lungen vil de fleste kun have forbigående symptomer. 

Ved en større blodprop kan du i efterforløbet fortsat blive forpustet ved anstrengelse eller i nogle tilfælde i hvile. Hvor længe det vil stå på, er meget individuelt, men langt de fleste oplever bedring over måneder. 

Du skal tage blodfortyndende medicin i efterforløbet. Det er forskelligt, hvor længe du skal fortsætte den blodfortyndende behandling efter blodproppen. Det vil du blive informeret om inden udskrivelse.

Som ved mange sygdomme kan du opleve psykiske reaktioner som angst og depression samt svimmelhed og træthed. Vi anbefaler, at du taler med personalet om disse oplevelser, når du kommer til kontrol på dit lokalsygehus. Du kan også kontakte din egen læge. 

Du må gerne være fysisk aktiv efter en blodprop i lungen.Redaktør