KAG og PCI - henvisningsoplysninger

​Til sundhedsfaglige, ved henvisning til udredning og behandling. 

​​​​​​​​​​​

​Til henvisning af patienter til elektiv KAG og PCI vil vi gerne have nedenstående oplysninger og undersøgelsessvar. ​

​Det har vi brug for

En forudsætning for at kunne planlægge udredning og behandling af patienter til ovenstående procedure(r) er, at vi er i besiddelse af nedenstående oplysninger. ​

Vi vil derfor bede dig om følgende:

 • Patient-label, inkl. adresse.
 • Telefonnummer, som patienten kan træffes på i dagtiden.
 • Beskrivelse af patientens symptomer (CCS og NYHA klasse) og kliniske tilstand.
 • Den givne medikamentelle behandling.
 • Betydende komorbiditet (væsentligst vedr. diabetes, nedsat nyre-, lunge- og leverfunktion samt andre forhold, der kan få indflydelse på undersøgelse og behandling)
 • Angivelse af betydende patologiske biokemiske værdier.
 • 12-afledningers ekg (kopi vedlægges).
 • Ekkokardiografi (svar vedlægges).
 • Svar på evt. udført(e) iskæmitest(s).
 • Svar på evt. CT angiografi.
 • Svar på evt. tidl. koronararteriografi.
 • Oplysninger om evt. tidligere udførte kardielle undersøgelser/indgreb (KAG,  PCI, bypass- og/eller klapkirurgi).
 • Oplysning om evt. AK-behandling (Marevan, dabigatran, rivaroxaban) (ved Marevan max INR 2,5 ved elektive indgreb).
 • Hvorvidt patienten har behov for særlige hjælpemidler, samt om der er behov for tolk og i givet fald på hvilket sprog.

Henvisning bedes venligst sendt til:

Hjerte- og Lungesygdomme, visitation 2013
Afdeling for Hjertesygdomme
Hjertecentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

eller fax  35 45 26 70.

Redaktør