​​​​​​​​​​​​​

Undersøgelse og behandling

Hjertemedicinsk Klinik varetager behandling af en række forskellige hjerte- og lungesygdomme.​ Behandlingerne er delt op i nedenstående underkategorier. ​​

 Hjerte

Hjerteklapper og endocarditis

Undersøgelse og behandling af forsnævret eller utæt pulmonalklap og af betændelse i hjertet.

Hjerterytmeforstyrrelser

​Undersøgelser og behandlinger af hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertetransplan​​tation

På Hjertemedicinsk Klinik, afsnit 2153-4 vurderer og udreder vi patienter til hjertetransplantation​. Patienter, der kommer til undersøgelsesprogrammerne i klinikken, har alvorligt hjertesvigt.​​​​​​

Iskæmisk hjertesygdom

Undersøgelser, behandlinger og operationer af iskæmisk hjertesygdom

Medfødt hjertesygdom

Behandlinger, undersøgelser og operationer af medfød​t hjertesygdom.​​

 Lunger

Lungeemfysem

På Hjertemedicinsk Klinik, afsnit 2154 vurderer og udreder vi patienter med lungeemfysem (for store lunger) for om muligt at bedre lungernes funktion.

Lungetransplantation

På Hjertemedicinsk Klinik, afsnit 2153-4 vurderer og udreder vi patienter til lungetransplantation. ​Patienter, der kommer til undersøgelsesprogrammerne i klinikken, har alvorligt lungesvigt.

Trykforhøjelse i lungekredsløbet

​På Hjertemedicinsk Klinik, afsnit 2154 vurderer, udreder og behandler vi patienter med trykforhøjelse i lungekredsløbet.​

​Uafklaret åndenød

På Hjertemedicinsk Klinik, Enhed for Uafklaret Dyspnø, vurderer og udreder vi patienter med åndenød uden oplagt årsag.

KOL

Visitation til KOL-operation foregår i Hjertemedicinsk Klinik.

​​​​