Under indlæggelsen på afsnit 3141

​Praktisk information om dit indlæggelsesforløb for akut blodprop i hjertet.


Hvor længe skal jeg være indlagt?

Du skal forvente at være indlagt i alt 2-5 dage. Indlæggelsesforløbet vil typisk være fordelt først på Rigshospitalet og herefter på dit lokalsygehus. 

Inden overflyttelsen fra Rigshospitalet tilstræber vi, at du får lavet en ultralydsscanning af hjertet (ekkokardiografi), så vi kan vurdere hjertets pumpeevne efter blodproppen.


Hjerteovervågning (telemetri) efter ballonudvidelse

Hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse, har du fået et lille apparat om halsen, som overvåger din hjerterytme døgnet rundt. Det skyldes, at der efter en blodprop kan opstå hjerterytmeforstyrrelser, som kan være mere eller mindre farlige. 

Du må IKKE forlade etagen, så længe du har hjerteovervågningen på, da vi hurtigt skal kunne komme dig til hjælp, hvis du får en farlig hjerterytme der kræver akut behandling.

Du har også fået et lille plastikrør i hånden/armen (PVK), så vi kan give dig medicin, hvis der opstår behov. Du skal have PVK på under hele indlæggelsen.


Hvad hvis jeg får smerter under indlæggelsen?

Det er helt normalt fortsat at have lidt ubehag i brystet/ryggen efter ballonudvidelsen. Det kan typisk afhjælpes med et mildt smertestillende præparat. 

Hvis du oplever nogen form for ubehag, kan du sige det til din sygeplejerske, så vi kan hjælpe dig.


Hvad med medicin?

Du skal IKKE tage din egen (vanlige) medicin under indlæggelsen med mindre andet aftales med din sygeplejerske.

Når man har haft en blodprop i hjertet, skal man opstarte forskelligt medicin – noget livslangt og andet for en periode. Noget af medicinen gør, at dit blod er længere tid om at størkne ved fx rifter, barbering m.v. 

Du vil inden udskrivelsen få udleveret og gennemgået en medicinliste. 


Måltider og drikkevarer

Morgenmaden stilles frem i buffetområdet mellem kl. 8.00-8.30. Du må gerne selv tage morgenmad fra buffeten. For at undgå smitte, opfordrer vi dig til at rense hænderne med de grønne spritservietter, der ligger ved maden, inden du tager. Det samme gælder, når du tager fra køleskabet.

Frokost og aftensmad serveres af personalet i buffetområdet mellem kl. 11.50-12.15 og kl.17.45-18.30.

Der er frugt og varme/kolde drikkevarer til rådighed døgnet rundt, som du selv kan hente i buffetområdet. 


Må jeg tage bad med telemetrien på?

Ja, det må du gerne. Dog er det vigtigt, at telemetrien ikke hænger om halsen under badet, men at du hænger den lidt væk fra vandstrålen. Ledningerne kan godt tåle vand, og evt. løse plastre kan skiftes efter bad. Det samme gælder plastret omkring plastikrøret på hånden/armen.

Du får udleveret rent tøj af din sygeplejerske.


Er der nogen forholdsregler efter ballonudvidelsen?

Ja, særligt omkring indstiksstedet.

Hvis du er blevet undersøgt via armen: Armen må ikke belastes de første 2 dage, dvs. ingen løft over 2 kg. Plastret kan begge steder fjernes dagen efter proceduren.

Hvis du er blevet undersøgt via lysken: De første 4 dage må du ikke løfte over 4 kg.

Opstår der blødning eller en nyopstået bule og/eller smerte i lysken, skal du STRAKS tilkalde sygeplejersken. 

Sker det derhjemme efter udskrivelse, skal du trykke hårdt i lysken, lægge dig ned og kontakte 112.


Hvor kan jeg få yderligere information?

Vi ved, at man kan være lidt ”ved siden af sig selv”, når man er blevet indlagt akut, og vi prøver derfor at begrænse informationen til det vigtigste under indlæggelsen. 

Vi tilstræber, at du i løbet af indlæggelsen her får udleveret ”Hjertebogen”, hvori du bl.a. kan læse om, hvad du kan forvente efter din sygdom, hvad der sker, når man får en blodprop i hjertet, samt yderligere information om medicinen. 

Hvis du ønsker nærmere gennemgang af denne, kan du spørge din sygeplejerske, så gennemgår vi den gerne sammen med dig.


Dagens gang i afsnittet

Kl. 6.00-8.00:
Vækning og måling af puls, blodtryk, temperatur og evt. blodsukker 

Kl. 7.30:
Dagpersonalet møder

Kl. 8.00-9.00:
Morgenmad i buffeten

Kl. 8.00-9.00:
Dagsygeplejersken kommer rundt på stuerne

Kl. 9.00 -13.00:
Stuegang, journaloptagelse, undersøgelser, udskrivelser ved læge og sygeplejerske

Kl. 12.00-12.30:
Frokost i buffeten

Kl. 12.30 -13.00:
Sygeplejerskerne holder konference

Kl. 15.30:
Aftenpersonalet møder

Kl. 16.30 -17.30:
Aftensygeplejersken kommer rundt på stuerne

Kl. 17.45 -18.30: 
Aftensmad i buffeten

Kl. 23.30:
Natpersonalet møder

Kl. 24.00-6.00:
Natsygeplejersken kommer rundt på stuerne med jævne mellemrum og ved behovRedaktør