Ambulatorier og afsnit i Hjertemedicinsk Klinik

Ambulatorier og afsnit


Daghospital afsnit 2144 & 3142
Vi modtager primært patienter med rytmeforstyrrelser og kranspulsåresygdom (iskæmisk hjertesygdom) til dels ambulant forundersøgelse og dels indlæggelse med gennemførsel af overbrænding i hjertet (ablation) og kranspulsåreundersøgelse og/eller ballonudvidelse (KAG/PCI).

Afsnit 3142
Primært for patienter med f.eks. tidligere eller akut hjerteinfarkt (blodprop i hjertet) og behov for kranspulsåre-undersøgelser og/eller ballonudvidelse (KAG/PCI), samt patienter med arytmi til ambulant forundersøgelse og planlagt indlæggelse med behov for overbrænding i hjertet (ablation).

Afsnit 2144
​Primært for patienter til ambulant forundersøgelse og  planlagt indlæggelse med behov for kranspulsåre-undersøgelser og/eller ballonudvidelse.​

Kontaktinformation til Daghospitalet


Hjerteloungen - Indretning efter patienternes behov


Ekkolaboratorium
I Ekkolaboratorium (opgang 2, 14.sal) varetages ultralydsundersøgelser af hjertet (ekkokardiografi), herunder specialundersøgelser via spiserøret og ultralydsundersøgelser af hjerteklapper under operation. Herudover administreres en telemedicinsk tjeneste som servicerer sygehusvæsenet i Grønland og ikke-specialiserede sygehuse i Danmark.

Kontaktinformation til Ekko-laboratoriet


Hjerteambulatorium
Ambulatoriet (afsnit 8523) varetager kontrol af ikke-indlagte patienter med komplicerede behandlingsforløb og modtager nyhenviste patienter fra andre sygehuse. Ambulatoriet er også indgangsporten for patienter som ses i Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme og Center for Gravide med Hjertesygdom.

Kontaktinformation til Hjerteambulatoriet


Hjerte- og lungetransplantation afsnit 2153 og 2154
Opgang 2 – 15. sal – afsnit 3 og 4

Afsnit 2153 og 2154 er for patienter med alvorligt hjerte- og lungesvigt. Her modtages patienter til vurdering, udredning og behandling i forbindelse med:

 • Indstilling til Heartmate
 • Indstilling til hjertetransplantation
 • Behandling af forhøjet tryk i lungekredsløbet
 • Indstilling til lungetransplantation
 • Lungeemfysem
 • Sjældne lungesygdomme
 • Second opinion

Sengeafsnit (opgang 2, 15. sal) primært til patienter, som evt. er kandidater til – eller har gennemført lunge- eller hjertetransplantation.

Kontaktinformation til Hjerte - og lungetransplantationsafsnittet​


Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3153
S
engeafsnit (opgang 3, 15. sal) er primært for patienter med hjerteklapsygdom eller medfødt hjertesygdom. 

Kontaktinformation til sengeafsnit for hjerteklapsygdomme


Hjertemedicinsk Akut Afsnit 3141
Hjertemedicinsk akutafsnit modtager patienter til vurdering, udredning og behandling for akut hjerteinfarkt (blodprop i hjertet), patienter med blodprop i lungen samt patienter med bristninger på hovedpulsåren. 

Kontaktinformation til Hjertemedicinsk Akut Afsnit​Hjertemedicinsk visitation
Alle henvendelser vedr. visitationsspørgsmål, henvisninger, ventetider, mv., for indlagte patienter håndteres i Hjertemedicinsk visitation.​

Kontaktinformation til Hjertemedicinsk visitation


Hjerterytmesygdomme, sengeafsnit 3143
Sengeafsnit (opgang 3, 14. sal) primært for patienter med hjerterytmeforstyrrelser.

Kontaktinformation til sengeafsnit for hjerterytmesygdomme


Intensivafsnit 2143
Hjertemedicinsk intensivafsnit (opgang 2, 14. sal) er for patienter med behov for intensiv terapi. 

Kontaktinformation til intensiv afsnit 2143

Kardiologisk Laboratorium
I Kardiologisk Laboratorium (opgang 2, 1. sal) foretages alle invasive procedurer af undersøgelses- og behandlingsmæssig art, herunder:

 • kranspulsåreundersøgelser (KAG)
 • ballonudvidelse af kranspu lsårer (PCI)
 • elektrofysiologiske undersøgelser
 • overbrænding i hjertet (ablation)
 • Pacemaker + ICD-implantation 
 • undersøgelser i forbindelse med hjerte- og lungetransplantation.

Klinisk forskningsenhed og Laboratorium for molekylær kardiologi

Se under Forskning


Pacemaker- og ICD-ambulatorium 
I Pacemaker- og ICD-ambulatoriet (afsnit 3143) kontrolleres pacemakere og ICD'er kontrolleres. Ambulatoriet er også laboratorium for Holter-monitorering og arbejds-EKG​.

Kontaktinformation til Pacemaker- og ICD-ambulatoriumRedaktør