Speciallæger i Klinisk Forskningsenhed

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Følgende speciallæger er tilknyttet Klinisk Forskningsenhed i Hjertemedicinsk Klinik.

Søren Boesgaard
Dr.med., Klinikchef, Hjertemedicinsk Klinik, KFE bestyrelse
Pu​blikationer​ (Link til PubMed)

Lars Køber
Overlæge, dr.med., Professor, formand i KFE bestyrelse
Publikationer (Link til PubMed)

Jesper Hastrup Svendsen
Overlæge, dr.med., Professor
Publikation​er (Link til PubMed)

Stig Haunsø
Overlæge, dr.med., Professor
Publikat​ioner (Link til PubMed)

Jens Kastrup
Overlæge, dr.med., Professor, KFE bestyrelse
Pu​blikationer (Link til PubMed)

Lia Bang
Overlæge, ph.d.
Publikat​ioner (Link til PubMed)

Henning Bundgaard
Professor, overlæge, dr.med.
Publikati​oner (Link til PubMed)

Jørn Carlsen
Overlæge, dr.med.
Pub​likationer (Link til PubMed)

Xu Chen
Overlæge
Pu​blikationer (Link til PubMed)

Thomas Engstrøm
Overlæge, dr.med.
Publika​tioner (Link til PubMed)

Finn Gustafsson
Overlæge, dr.med.
Publi​kationer (Link til PubMed)

Christian Hassager
Overlæge, dr.med.
Publi​kationer (Link til PubMed)

Steffen Helqvist
Overlæge, dr.med.
Publika​tioner (Link til PubMed)
Lene Holmvang
Overlæge, dr.med.
Publi​kationer (Link til PubMed)
Martin Iversen
Overlæge, dr.med.
Publik​ationer (Link til PubMed)

Erik Jørgensen
Overlæge
Publi​kationer (Link til PubMed)

Klaus Fuglsang Kofoed
Overlæge, dr.med.
Publika​tioner (Link til PubMed)

Steen Pehrson
Overlæge, dr.med.
Publik​ationer (Link til PubMed)

Berit T. Philbert
Afdelingslæge, ph.d.
Publi​kationer (Link til PubMed)

Kari Saunamäki
Overlæge, dr.med.
Publikationer (Link til PubMed)

Lars Søndergaard
Professor, overlæge, dr.med.
Publika​tioner (Link til PubMed)

Niels Vejlstrup
Overlæge
Publik​ationer (Link til PubMed)

Nikolaj Ihlemann
Afdelingslæge, ph.d.
Publikatio​ner (Link til PubMed)

Peter Jacobsen
Afdelingslæge, dr.med.
Publi​kationer (Link til PubMed)

Jesper Kjærgaard
Afdelingslæge, dr.med.
Publik​ationer (Link til PubMed)

Betina Nørager
Overlæge​, ph.d.
Publikatio​ner (Link til PubMed)

Frants Pedersen
Afdelingslæge, ph.d.
Publik​ationer (Link til PubMed)

Michael Perch 
Overlæge
Publikati​oner​ (Link til PubMed)

Redaktør