Om Klinisk Forskningsenhed

​​​​​​​​​​​​


Ledelse og ansatte i Klinisk Forskningsenhed 

Klinisk Forskningsenhed ledes af en bestyrelse bestående af professorer og overlæger. Daglig ledelse af Klinisk Forskningsenhed varetages af professor Lars Køber (formand) og Lene Kløvgaard (ledende forskningssygeplejerske). 

KFE har ansat en gruppe på ca. 20 GCP-certificerede sygeplejersker med solid kardiologisk erfaring, som udelukkende arbejder med kliniske studier. Der er ansat en forskningssekretær, og tilknyttet ca. 30 ph.d.-studerende læger/sygeplejersker. 

Forskningsfunktioner og faciliteter

Klinisk Forskningsenhed har de faciliteter, som er nødvendige for at gennemføre klinisk forskning, herunder undersøgelsesrum, medicindepot, laboratorium og fryserfaciliteter. 

Vi tager, behandler, opbevarer og forsender biologisk materiale. Vi har adgang til centrifuger, tøris og temperaturover​​våget køl og frys med alarm (-20 og -80 grader).

Forskning varetaget af forskningsenheden inkluderer højt specialiserede funktioner, hvor vi i mange projekter fungerer som core-lab. 

På kardiologisk afdeling har vi dokumenteret mulighed for at fungere som core-lab inden for følgende områder:

 • Stamcelleproduktion og karakteristik 
 • Ekkokardiografi 
 • CT-angiografi
 • QCA (kvantitativ koronarangiografi)
 • MRI af hjertet

Derudover varetager vi mere specifikke funktioner inden for kliniske undersøgelser: 

 • ​​Enheden er behjælpelig med at udarbejde patientinformationer.
 • Tilbyder assistance med indhentelse af tilladelser hos myndigheder før studiestart.
 • Definition og validering af events inden for det kardiovaskulære område. 
 • Indhentning af registerbaserede oplysninger fra kliniske databaser, landpatientregister, lægemiddelregister og dødsårsagsregister. 
 • Oprettelse af projektdatabaser med elektronisk case report forms. 
 • Statistisk bearbejdning af forsøgsresultater. 
 • Sikkerhedskomitefunktion for eksterne studier (Data Safety Monitoring Board).
 • Endepunktskomitéarbejde (Clinical Events Committee).​​​


Redaktør