Ambulatorier og afsnit i Hjertemedicinsk Klinik
Daghospital afsnit 2144 & 3142
Vi modtager primært patienter med rytmeforstyrrelser og kranspulsåresygdom (iskæmisk hjertesygdom) til dels ambulant forundersøgelse og dels indlæggelse med gennemførsel af overbrænding i hjertet (ablation) og kranspulsåreundersøgelse og/eller ballonudvidelse (KAG/PCI).

Afsnit 2144
​Primært for patienter til ambulant forundersøgelse og  planlagt indlæggelse med behov for kranspulsåre-undersøgelser og/eller ballonudvidelse.​

Afsnit 3142
Primært for patienter med f.eks. tidligere eller akut hjerteinfarkt (blodprop i hjertet) og behov for kranspulsåre-undersøgelser og/eller ballonudvidelse (KAG/PCI), samt patienter med arytmi til ambulant forundersøgelse og planlagt indlæggelse med behov for overbrænding i hjertet (ablation).

Kontaktinformation til Daghospitalet

Til toppen​


Ekko-laboratorium
I Ekko-laboratorium (opgang 2, 14.sal) varetages ultralydsundersøgelser af hjertet (ekkokardiografi), herunder specialundersøgelser via spiserøret og ultralydsundersøgelser af hjerteklapper under operation. Herudover administreres en telemedicinsk tjeneste som servicerer sygehusvæsenet i Grønland og ikke-specialiserede sygehuse i Danmark.

Kontaktinformation til Ekko-laboratoriet

Til toppen​


Hjerteambulatorium 
Ambulatoriet (afsnit 8523) varetager kontrol af ikke-indlagte patienter med komplicerede behandlingsforløb og modtager nyhenviste patienter fra andre sygehuse. Ambulatoriet er også indgangsporten for patienter som ses i Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme og Center for Gravide med Hjertesygdom.

Kontaktinformation til Hjerteambulatoriet

Til toppen


Hjerte- og lungetransplantation afsnit 2153 og 2154
Opgang 2 – 15. sal – afsnit 3 og 4

Afsnit 2153 og 2154 er for patienter med alvorligt hjerte- og lungesvigt. Her modtages patienter til vurdering, udredning og behandling i forbindelse med:

 • Indstilling til Heartmate
 • Indstilling til hjertetransplantation
 • Behandling af forhøjet tryk i lungekredsløbet
 • Indstilling til lungetransplantation
 • Lungeemfysem
 • Sjældne lungesygdomme
 • Second opinion

Sengeafsnit (opgang 2, 15. sal) primært til patienter, som evt. er kandidater til – eller har gennemført lunge- eller hjertetransplantation.

Kontaktinformation til Hjerte - og lungetransplantationsafsnittet​

Til toppen​


Hjerteklapsygdomme, sengeafsnit 3153
Sengeafsnit (opgang 3, 15. sal) er primært for patienter med hjerteklapsygdom eller medfødt hjertesygdom.

Kontaktinformation til sengeafsnit for hjerteklapsygdomme

Til toppen​


Hjertemedicinsk Akut Afsnit 3141
Hjertemedicinsk akutafsnit modtager patienter til vurdering, udredning og behandling for akut hjerteinfarkt (blodprop i hjertet), patienter med blodprop i lungen samt patienter med bristninger på hovedpulsåren. 

Kontaktinformation til Hjertemedicinsk Akut Afsnit​

Til toppen​


Hjertemedicinsk visitation

Alle henvendelser vedr. visitationsspørgsmål, henvisninger, ventetider, mv., for indlagte patienter håndteres i Hjertemedicinsk visitation. Tlf. 35 45 22 05 i tidsrummet kl. 8-15.​

Kontaktinformation til Hjertemedicinsk visitation​

Til toppen​


Hjerterytmesygdomme, sengeafsnit 3143

Sengeafsnit (opgang 3, 14. sal) primært for patienter med hjerterytmeforstyrrelser.

Kontaktinformation til sengeafsnit for hjerterytmesygdomme

Til toppen​ICD- og Pacemaker ambulatorium
I Pacemaker- og ICD-ambulatoriet kontrolleres pacemakere og ICD'er.

Kontaktinformation til ICD- og Pacemaker ambulatoriet

Til toppen​


​Intensivafsnit 2143​
Hjertemedicinsk intensivafsnit (opgang 2, 14. sal) er for patienter med behov for intensiv terapi. Tlf. 35 45 21 43.

Kontaktinformation til Intensivafsnit 2143


Kardiologisk Laboratorium
I Kardiologisk Laboratorium (opgang 2, 1. sal) foretages alle invasive procedurer af undersøgelses- og behandlingsmæssig art, herunder:

 • kranspulsåreundersøgelser (KAG)
 • ballonudvidelse af kranspu lsårer (PCI)
 • elektrofysiologiske undersøgelser
 • overbrænding i hjertet (ablation)
 • Pacemaker + ICD-implantation 
 • undersøgelser i forbindelse med hjerte- og lungetransplantation.


Til toppen​


Klinisk forskningsenhed og Laboratorium for molekylær kardiologi

Se under Forskning

Til toppen