Forskning og udvikling

​Forskning og udvikling i Enhed for Hjerteklapsygdomme.

Behandling af patienter med hjerteklapsygdom er under stor udvikling disse år. Hjerteklapsygdom dækker over forskellige hyppige lidelser.  Forskning i hjerteklapsygdom har drevet udviklingen, og vores mål er at bidrage positivt til denne udvikling. 

Enhed for Hjerteklapsygdomme deltager i og leder flere store undersøgelser såvel nationalt som internationalt inden for pleje og behandling af patienter med hjerteklapsygdom. 

Der er tilknyttet ph.d.-studerende og forskere til enheden.Klinisk Forskningsenhed

Klinisk Forskningsenhed i Afdeling for Hjertesygdomme gennemfører kardiologisk forskning af høj international faglig standard. Forskningen baner vejen for, at de nyeste resultater inden for forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje implementeres, og kommer patienter med komplekse kardiovaskulære sygdomme til gavn.​

​Forskning i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

​Forskning og udvikling ved Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi er en integreret del af den kliniske hverdag.​​


Redaktør