​​​​​

Lungetransplantation

​Forundersøgelse, operation og efterbehandling foregår i Hjertecentrets lungemedicinske og kirurgiske enhed.​

Hvem kan tilbydes lungetransplantation?

Enkelt- eller dobbeltlungetransplantation kan tilbydes udvalgte patienter i slutstadiet af svær lungesygdom eller lungekarsygdom, og hvor der ikke findes andre behandlingsmuligheder.

Patienter, som ikke har infektionsproblemer (svære lungebetændelser), tilbydes typisk enkelt lungetransplantation. Patienter med svære infektionsproblemer skal have to nye lunger. Dobbeltlungetransplantation kan også komme på tale ved visse hjertesygdomme og ved forhøjet blodtryk i lungerne. Transplantation af både hjerte og begge lunger foretages kun sjældent.

For at komme i betragtning til en lungetransplantation, skal man, bortset fra lungesygdommen, være rask. Indlæggelsen i forbindelse med udredningen til en lungetransplantation har blandt andet til formål at sikre, at patienternes øvrige organsystemer er velfungerende, og at der ikke er forhold, som eventuelt gør en transplantation umulig. ​

Udredningsprogrammet har også til formål at sikre, at der ikke findes andre behandlingsmuligheder end transplantation. Under indlæggelsen er det derfor vigtigt, at du får udførlig information om forløbet under og efter en transplantation, så du sammen med afdelingens læger kan træffe den rigtige beslutning omkring behandlingen af din lungesygdom.


Hvordan foretages en lungetransplantation?​

Ved enkelt-lungetransplantation fjernes først den syge lunge, og derefter indsys den nye lunge. På denne måde skabes der nye forbindelser til luftrør og blodkar. Operationen foregår i fuld bedøvelse, ofte kombineret med rygmarvsbedøvelse til effektiv smertedækning efter operationen. Man får adgang til lungen i siden af brystkassen mellem to ribben. Efter at transplantationen er foretaget anbringes et eller flere dræn (plastikslanger), som føres ud gennem siden og tilsluttes en drænflaske. Ribbenene sys sammen og såret lukkes med selvopløselige tråde. Drænene bliver fjernet, når der ikke længere kommer væske ud, og lungen er blevet tæt og har foldet sig ud.

Som regel fungerer lungen med det samme så du selv kan trække vejret umiddelbart efter operationen. Somme tider kan den nye lunge være et par dage om at komme sig, hvor du vil være tilsluttet en respirator, indtil den nye lunge er fuldt funktionsdygtig.

Hvis man indsætter en ny lunge på begge sider, sker det i samme bedøvelse, hvor først den ene lunge indsys, patienten vendes og den anden lunge indsys. Hos nogle patienter indsys de to lunger forfra via en åbning af brystkassen, hvor brystbenet spaltes på langs.

Inden du bliver indkaldt til operationen har vi sikret os, at donorlungerne passer til din blodtype og brysthulens størrelse. Det er meget sjældent, men det kan ske, at en planlagt transplantation aflyses i sidste øjeblik, fordi donorlungen alligevel ikke kan bruges.

​​​​Ubehag

Smerter kan ikke helt undgås efter operationen, men de fleste har god smertedækning af et epiduralkatheter (et tyndt plastikrør til rygmarvsbedøvelse). Hvor dette ikke kan anvendes, bruger vi i stedet andre former for smertestillende midler. Det er vigtigt at du er godt smertedækket efter operationen, så du kan trække vejret rigtigt, hoste og komme ud af sengen – det sidste er meget vigtigt for at få lungerne udfoldet og komme i gang igen efter operationen.

Kvalme og træthed generer mange efter operationen. Vi tilbyder medicin mod kvalmen, og det er vigtigt at drikke og spise tilstrækkeligt for at sårhelingen kan forløbe bedst muligt.

​Komplikationer

Blødning fra de store blodkar omkring lungeroden eller sammenvoksninger mellem lungen og brysthulen kan gøre blodtransfusion nødvendig, og i enkelte tilfælde kan en ny operation blive nødvendig for at standse en blødning.
 
Langvarig utæthed af lungen, dvs. mere end 1 uges tid, kan medføre, at et eller flere af drænene ikke kan fjernes. En ny operation kan i sjældne tilfælde blive nødvendig.

Blodpropper i benene eller i lungerne kan i sjældne tilfælde opstå i efterforløbet af alle større operationer. Vi giver blodfortyndende medicin som indsprøjtning under hele indlæggelsen, og du får støttestrømper på for at forebygge blodpropper. Men det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer op at sidde og gå efter operationen. Personalet vil naturligvis hjælpe dig i starten, hvor det kan være vanskeligt især pga. drænene i siden af brystkassen.

Betændelse i operationssåret forekommer, men er ret sjældne ved lungeoperationer. Det er som regel nødvendigt at åbne hele operationssåret, rense brysthulen og genanlægge drænene. En forlængelse af indlæggelsen med 2 til 3 uger er som regel nødvendig. Betændelse er hyppigst hos patienter, som har sukkersyge eller er svækkede af andre grunde.

Føleforstyrrelser i et område omkring operationsarret især fortil er meget almindeligt og skyldes tryk på ribbensnerverne under operationen. Denne kombination af dødhedsfornemmelse og overfølsomhed for berøring aftager som regel i løbet af nogle uger, men kan bestå i måneder og hos enkelte patienter blive så alvorlige, at medicinsk behandling og blokader bliver nødvendig for at dæmpe disse nervesmerter.

Sjældne komplikationer er beskadigelse af lymfegangen og nerveskader inde i brysthulen. Nerverne til højre eller venstre stemmebånd kan beskadiges, hvilket medfører hæshed, og en læsion af nerven til mellemgulvsmusklen giver nedsat lungefunktion efter operationen. Læsion af lymfegangen kan af og til hele af sig selv, men det medfører, at drænene ikke kan fjernes, så længe der siver lymfe ud. Desuden er det nødvendigt at faste for at nedsætte lymfedannelsen. Ofte er en ny operation nødvendig.

​​Rekreation

Du vil sædvanligvis være indlagt 2-5 dage på intensivafdelingen (4141), hvorefter du flyttes tilbage til transplantationsafsnittet (2153/4).

Der vil ofte være nogen ømhed i operationsarret i 4 til 6 uger efter operationer i brysthulen. Nogle patienter har behov for en Morfin tablet eller lignende til natten for at kunne sove igennem i 1 til 2 uger efter operationen, men de fleste kan klare sig med almindelige smertestillende midler.

Det er vigtigt at få motion og frisk luft og holde maven i gang, især hvis du fortsat er nødt til at tage smertestillende midler som Morfin hjemme. Tunge løft, dvs. over 5 kg, bør undgås 1 måned efter operationen.

Forløbet efter transplantationen er en spændende periode, hvor du vil opleve at kunne trække vejret frit igen og pludselig ikke længere er bundet til sengen og ilt. Men det er også en periode, hvor du skal lære at leve med en eller to nye lunger, kontroller og medicin, der hindrer afstødning. Forudsætningen for et godt forløb frem til udskrivelsen er i høj grad afhængig af din egen indsats, hvor gåpåmod og viljestyrke til dag for dag at komme et lille stykke videre altid vil blive belønnet.

​​ Vejledninger

Se også vores vejledningsmaterialer til patienter og pårørende herunder.

​​ ​​
Redaktør