​​

Hjertetransplantation

Hjertetransplantation tilbydes patienter med svær pumpesvigt i hjertet hvor al anden medicinsk be​handling ikke længere har nogen effekt. I de fleste tilfælde ​er årsagen til hjertepumpesvigt ikke kendt men hos nogle kan årsagen være virusinfektion eller svær åreforkalkning i hjertet.​

Hvad er en hjertetransplantation?

Ved en hjertetransplantation bortopereres patientens eget hjerte, og der indsys et donorhjerte. Denne operation har været tilbudt patienter gennem de sidste 35 år, hvor patientens eget hjerte ikke længere i tilstrækkelig grad kan pumpe blod rundt i kroppen. Årsagen til den nedsatte pumpefunktion vil hos ca. halvdelen af patienterne været en muskelsygdom i hjertet (kardiomyopati), hvor årsagen til denne muskelsygdom ofte ikke er kendt. Den anden halvdel af patienterne vil typisk have så udbredt forsnævring af kranspulsåren, at der ikke længere er andre kirurgiske muligheder til stede. Endelig kan en hjertetransplantation tilbydes enkelte patienter med medfødte misdannelser i hjertet eller klapsygdomme, hvor der ikke findes andet behandlingstilbud. 
Se transplantationsproceduren som animation​ (eksternt link)

Hvorfor er du blevet tilbudt en hjertetransplantation?

På baggrund af de symptomer og de undersøgelser, du har fået foretaget på det henvisende sygehus og under indlæggelsen på transplantationsafsnittet på Rigshospitalet, har man konstateret så udtalt nedsættelse af hjertets pumpefunktion, at det eneste behandlingstilbud, der står tilbage, er en hjertetransplantation.

Under indlæggelsen på transplantationsafsnittet på Rigshospitalet har man grundigt gennemgået din hjertefunktion med blandt andet ekkokardiografi og kateterundersøgelser for at vurdere graden af pumpefunktionsnedsættelsen og for at vurdere, om der skulle være andre behandlingsmuligheder end transplantation. Samtidig har man lavet en meget grundig helbredsundersøgelse for at sikre, at kroppens øvrige organer fungerer tilfredsstillende. Efter endt undersøgelsesprogram er alle undersøgelser blevet forelagt på en hjertetransplantationskonference, hvor transplantationskoordinator, hjertemediciner og hjertekirurg har gennemgået hele din sygehistorie. De har vurderet, at eneste realistiske behandlingstilbud er hjertetransplantation.

Baggrunden for at tilbyde dig en hjertetransplantation er derfor, at man vurderer, at den eneste mulighed for at leve mere end 
et til to år er en hjertetransplantation, og at der ikke findes andre realistiske behandlingstilbud.

Hvordan udføres operationen?

Når der kommer et donortilbud til Rigshospitalet, vil man altid indhente alle væsentlige informationer fra donorsygehuse om donorhjertets pumpefunktion. Donoroperationen vil altid blive foretaget af hjertekirurg fra Rigshospitalet, som i forbindelse med donoroperationen sikrer sig, at alle formalia er i orden og foretager den endelige godkendelse af donorhjertet. Lægen er også ansvarlig for at transportere donorhjertet tilbage til Rigshospitalet.

Mens dette foregår, vil du blive informeret af anæstesilægen, og operationen vil starte 3-4 timer før, donorhjertet er tilbage på Rigshospitalet.

Ved operationen åbnes brystkassen gennem længdesnit i brystbenet, og hjertelungemaskinen, som ilter og pumper blodet rundt i kroppen under operationen, tilkobles. Man afventer nu, at donorhjertet kommer tilbage til Rigshospitalet, så udtagningen af dit syge hjerte ikke påbegyndes, før donorhjertet er på Rigshospitalet. 

Når donorhjertet ankommer, indsys det, ved at venerne og pulsårerne fra donorhjertet forbindes til dine egne kar. Herefter startes hjertet igen, og hjertelungemaskinen kan kobles fra. Når donorhjertets pumpefunktion er stabiliseret, vil brystkassen blive lukket igen. Der indlægges typisk to dræn placeret mellem brystbenet og hjertet.

I forbindelse med operationen vil nogle patienter have behov for transfusion af blod eller blodprodukter. Endvidere vil man under operationen indgive antibiotika til forebyggelse af infektioner, og samtidig opstartes den medicin, der skal hindre afstødning.

Er der nogle alternativer til operation?

Hele udrednings- og undersøgelsesprogrammet før indstilling til en hjertetransplantation har til formål at sikre sig, at der ikke er andre behandlingsmuligheder. Det er undersøgt, om det er muligt at optimere den medicinske behandling eller foretage andre kirurgiske indgreb så som hjerteklapoperationer eller bypassoperationer, men alle undersøgelserne har vist, at dette ikke er muligt i dit tilfælde, og eneste mulighed er derfor en hjertetransplantation.

Er der risiko for komplikationer i forbindelse med en hjertetransplantation?

En hjertetransplantation må betragtes som et stort indgreb i kroppens funktioner, og dermed er der også risiko for komplikationer.

Risikoen er meget individuel, men er øget ved f.eks. høj alder, hvis der tidligere er foretaget hjerteoperationer, eller der er forhøjet tryk i lungerne.

Mulige komplikationer efter operationen kan endvidere være blødning og infektion, og i forbindelse med selve operationen og dagene efter kan der forekomme rytmeforstyrrelser i hjertet, der som regel kan behandles medicinsk. Der kan også forekomme ansamling af væske omkring hjertet og lunger, der hyppigt forsvinder af sig selv, men undertiden kan kræve kortvarig anlæggelse af dræn. Risikoen for ikke at overleve operationen er til stede, men er meget lille og væsentlig mindre end den langsigtede risiko for ikke at overleve uden operation.

Hvad kan jeg på lang sigt forvente af operationen?

Resultaterne efter en hjertetransplantation er gode, idet langt de fleste patienter lever en lang årrække med normal pumpefunktion.

Mange patienter vil dog opleve, at den første måned er svær at komme igennem på grund af træthed, og der kan også være smerter fra brystbenet, der typisk er 4-6 uger om at hele op. Dertil kommer behandling med den medicin, som skal nedsætte afstødning. Der er i forbindelse hermed en ret udtalt påvirkning af nyrernes funktion, og det er meget vigtig de første dage efter operationen at holde godt gang i nyrefunktionen. De fleste patienter vil opleve afstødninger inden for de første uger efter en hjertetransplantation, der behandles med binyrebarkhormon. Endvidere vil enkelte patienter opleve infektioner, typisk lungebetændelse forårsaget af bakterier eller virus i ugerne efter hjertetransplantationen på grund af den medicin, der nedsætter kroppens immunforsvar. Det er også vigtigt at påpege, at man efter operationen har et normalt fungerende hjerte i en krop, som har været påvirket af dårlig pumpefunktion i måneder til år. Dette kan kræve nogen tilpasning, som kan tage uger til måneder.

De fleste patienter vil først efter 3-6 måneder opleve den fulde effekt af operationen. Det er vigtigt, at du selv medvirker til et godt resultat ved at deltage i fysisk træning (gymnastik), rygeafvænning og kostomlægning.

Vejledninger

Se også vores vejledningsmaterialer til patienter og pårørende herunder.

Redaktør