​​

Heart Mate - det mekaniske hjerte

​Det mekaniske hjerte er en pumpe, som indsættes til at hjælpe et svigtende hjerte, når medicinsk behandling ikke er tilstrækkelig. Behandlingen er midlertidig, indtil det er muligt at fremskaffe et egnet donorhjerte til hjertetransplantation. ​

Hvordan fungerer Heart Mate - det mekaniske hjerte?

Selve pumpen placeres i maveregionen og forbindes til hjertet med specielle rør. Et kabel føres ud igennem huden til en mindre styreenhed og to batterier. Disse kan senere bæres i et skulderbælte.

Efter operationen får du det langsomt bedre over dage til uger, og de fleste patienter kan udskrives efter nogle uger. Ventetiden til et donorhjerte er i gennemsnit ca. 3 måneder, men der kan gå op til 1 år eller mere, før der er et egnet donorhjerte til rådighed.

I ventetiden kan du føre et normalt roligt liv – nogle kan endda gå på arbejde i ventetiden med det mekaniske hjerte.​


Hvorfor blev du tilbudt at få indsat Heart Mate - det mekaniske hjerte?

Dine symptomer og undersøgelser viser, at dit hjerte er meget sygt. Hjertet svigter til trods for maksimal medicinsk behandling. Vort skøn er, at hjertet ikke vil kunne fungere, og der skal findes et egnet donorhjerte.

I mellemtiden indsættes det mekaniske hjerte, som vil støtte kredsløbet og funktionen af de forskellige organer i kroppen så meget, at man kan afvente fremkomsten af det optimale donorhjerte til transplantation.

Hvordan udføres operationen?

Ved operationen åbnes brystkassen med et længdesnit, som forlænges ned i maveregionen til navlen. Herved åbnes ind til hjertet og bugen. Hjertet tilkobles en hjerte-/lungemaskine, som kan overtage hjertets funktion, mens det mekaniske hjerte placeres i maveregionen og tilkobles selve hjertet med specielle rør.

Et kabel føres ud igennem huden til styreenhed og batterier. Herefter kan det mekaniske hjerte begynde at pumpe sammen med dit eget hjerte, og hjerte-/lungemaskinen kan frakobles. Herefter lukkes brystbenet og huden. Under indgrebet kan det blive nødvendigt at give blodtransfusion.

Når du senere skal have udført en hjertetransplantation åbnes brystben og maveregion på ny. Hjerte-/lungemaskinen tilkobles, og det mekaniske hjerte fjernes, hvorefter der udføres en hjertetransplantation med udtagning af det syge hjerte og indsættelse af det egnede donorhjerte.

Også i denne situation kan det blive nødvendigt at give blodtransfusion. Der vil endvidere blive givet antibiotika til forebyggelse af infektioner. 

Er der nogen alternativer til operation?

Hjertesvigt kan delvis behandles med medicin. I dit tilfælde er det ikke længere muligt at opretholde tilstrækkelig hjertefunktion med medicinsk behandling. Videre medicinsk behandling er således ikke noget reelt alternativ.

Det optimale ville være at have et egnet donorhjerte til rådighed med henblik på straks at kunne udføre en hjertetransplantation. Da vi selvsagt må afvente et egnet donorhjerte, er hjertetransplantation her og nu ikke nogen reel mulighed.

Det mekaniske hjerte, som vi anvender, kaldes Heart-mate. Der findes andre mekaniske systemer, men vi finder, at Heart-mate er det sikreste og bedste mekaniske hjerte i øjeblikket. 

Er der risiko for komplikationer i forbindelse med operationen?

Indsættelse af det mekaniske hjerte er et stort hjertekirurgisk indgreb, og dermed er risikoen for komplikationer også til stede.

Mulige komplikationer efter operationen kan være blødning, som kræver fornyet operation, uregelmæssig hjerterytme eller infektion i systemet. Man må opfatte systemet som en midlertidig behandling, der gør det muligt at bringe patienten i en tilstand, hvor man senere kan tilbyde en hjertetransplantation.

Perioden indtil transplantation kan være lang og besværlig med risiko for komplikationer, men med 90 % sikkerhed vil patienten kunne bringes frem til transplantation.

Det er også vigtigt, at der er god kommunikation om eventuelle problemer mellem dig, sygeplejersker, hjertemedicinere og kirurger i den tid, hvor du bliver behandlet med det mekaniske hjerte. 

Hvad kan jeg på langt sigt forvente af operationen?

Du kan med 90 % sikkerhed forvente at nå frem til at få gennemført en vellykket hjertetransplantation. I den tid, hvor du har det mekaniske hjerte, vil din daglige formåen gradvist forbedres, og efter et par uger med det mekaniske hjerte vil du formentlig kunne blive udskrevet til et normalt roligt liv i ventetiden til hjertetransplantation.

Redaktør