Operation af lungekræft

Sådan gør vi

Ved operationer for lungekræft fjernes kræftknuden og den del af lungen, hvor knuden sidder.

Højre lunge består af tre afsnit (lapper), nemlig en overlap, en underlap og en noget mindre mellemlap. Venstre lunge består af to lapper, en over lap og underlap.

Hvis kræftknuden sidder tæt på hjertet, der hvor blodkar og bronkier kommer ind i lungen, kan det være nødvendigt at fjerne hele lungen. Dette er også tilfældet, hvis kræftknuden vokser ind i både over- og underlappen.

Der er specielle forhold, der gør sig gældende, hvis hele den ene lunge fjernes. Der lægges ikke plastikslanger (dræn) ind i brysthulen, fordi den tomme hule skal fyldes op med væske. Dette sker gradvist i løbet af et par uger, mens luften, der er inde i hulen, ”suges” over i blodet. Fjernelse af den ene lunge bevirker, at den anden lunge udvider sig og skubber hjertet over mod den opererede side. Denne ændring i trykforholdene sker gradvist, men kan somme tider forstyrres, f.eks. pga. blødning, så det bliver nødvendigt at gribe ind og tappe noget af væsken ud eller suge luft ud med en kanyle. Dette foregår i reglen i lokalbedøvelse, men i særlige tilfælde er en ny operation nødvendig.


Efter operationen

De ændrede trykforhold i lungen kan i kortere periode give uregelmæssig hjerterytme, som oftest er let at behandle med medicin. Denne medicin kan i de fleste tilfælde undværes igen efter en måneds tid.

De første dage efter operationen må du kun drikke to liter væske i døgnet for at undgå, at der samles væske i den tilbageværende lunge.

Den farligste komplikation der kan opstå efter fjernelse af den ene lunge er utæthed i hovedbronkien på den opererede side. En sådan utæthed kræver akut operation, og det er vigtigt, at du ikke ligger på den raske side, for så vil væsken fra den anden side kunne løbe over i den tilbageværende lunge.

Trods de forundersøgelser du har været igennem inden operationen, kan man under operationen risikere at finde spredning af kræftsygdommen, så at man må opgive at fjerne kræftknuden. I disse tilfælde er det ofte muligt at tilbyde behandling med kemoterapi eller strålebehandling.

Forløbet på længere sigt

På længere sigt afhænger sygdomsforløbet af, hvor udbredt kræftsygdommen er. Hvis kræftknuden ikke vokser ind i omgivelserne, og der ikke er spredning til de lymfeknuder, som fjernes ved operationen, vil ca. 70% blive helbredt.

Lungefunktionen efter operation

Efter operationen er lungefunktionen i reglen noget nedsat afhængigt af, hvor meget normalt lungevæv der er fjernet, ​men vi har forud for operationen beregnet lungefunktionen. Således ved vi, at du vil kunne klare dig med den lungefunktion, der er tilbage.​

Rygning

Det er nødvendigt at holde op med at ryge efter operationen, fordi rygning vil forværre den lungefunktionsnedsættelse, som operationen har medført. 

Kontrol efter operationen

De fleste kommer til kontrol i vores ambulatorium kort efter udskrivelsen, men enkelte skal til kontrol på hjemsygehuset pga. afstanden. Den fortsatte kontrol foregår på den henvisende afdeling.


Redaktør