​​

Kikkertundersøgelse og evt. udblokning af spiserøret

Sådan foregår undersøgelsen

Ved kikkertundersøgelse af spiserøret (esophagoskopi) føres en kikkert (esophagoskop) ned gennem spiserøret. På den måde kan vi undersøge spiserøret og mavesækken, og vi kan tage prøver til undersøgelse i mikroskop.

Gennem kikkerten kan vi evt. samtidig foretage udblokning af spiserøret (oesophagus dilatation), hvis der er forsnævringer. Vi kan også lægge et rør (esophagusstent) indvendigt i spiserøret, hvis en udblokning ikke kan sikre fri passage. Det er også muligt at fjerne fremmedlegemer, som sidder fast i spiserøret. Undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse.

De første timer efter undersøgelsen eller udblokningen bør du kun indtage flydende kost. Kirurgen vil herefter ordinere kost individuelt til den enkelte patient. 
Patienter, som har fået lagt stent i spiserøret, skal ligge højt med hovedet om natten og vil få udleveret en pjece med kostvejledning.

Der kan gå 10-12 dage, før der er svar på prøverne.

Vejledninger

Se ​også vores vejledningsmateriale til patienter og pårørende.​

​​

​​​Redaktør