Bypasskirurgi – tal og risiko

Hvor stor er risikoen ved en bypassoperation? Det spørgsmål får hjertekirurgen ofte. Vi har samlet en række tal og oplysninger til dig, som skal have en bypassoperation.

Så mange bypassoperationer foretog vi

På figuren herunder kan du se antallet af bypassoperationer foretaget på vores klinik siden 1995.

Alders- og kønsfordeling for patienter, der har fået udført bypassoperation
Inden for bypasskirurgien er den gennemsnitlige alder steget de seneste 15 år. Gennemsnitsalderen var 68 år i 2012. Kvinder er gennemgående ældre end mænd på operationstidspunktet.


Inden for de seneste år er der opereret flere og flere patienter i de ældste aldersgrupper. I 1995 var 1% af patienterne over 80 år, i 2012 udgjorde denne gruppe 10% af bypass-patienterne. 75% af alle bypass-patienter er mænd.


I figuren oven​for ses udviklingen i antallet af patienter over 70 år. 

​Risikovurdering af patienter henvist til bypasskirurgi

Et af de spørgsmål, som patienterne ofte ønsker svar på før operationen, er, hvor stor risikoen er ved en bypassoperation. Groft sagt består risikoen ved en bypass-operation i død i forbindelse med operationen eller udvikling af komplikationer, der forlænger indlæggelsen.

Risikoen ved en bypassoperation er grundlæggende afhængig af patientens tilstand før operationen, og hvor kompliceret en hjerteoperation man skal gennemgå.

For risikofaktorer kan være tidligere slagtilfælde (blodprop i hjernen), nedsat nyrefunktion, høj alder, osv. Andre vigtige faktorer er, hvis hjertet har en nedsat pumpekraft, nylig blodprop i hjertet, eller hvis du tidligere er hjerteopereret.

Den samlede gennemsnitlige dødelighed for alle bypass-patienter i perioden 2004-2012 var 1,9% på Rigshospitalet, dvs. at 98,1% af alle patienterne overlevede operationen.

Komplikationer efter en bypassoperation

Komplikationer efter en bypassoperation kan ofte forlænge indlæggelsen i afdelingen f.eks. på grund af blødningskomplikation, infektion i operationssår, rytmeforstyrrelser i hjertet, nedsat nyrefunktion, etc.

Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi har i de senere år gjort en meget stor indsats for at nedbringe specielt blødningskomplikationerne og sårinfektioner. I figuren nedenfor er vist de patienter, som gennemgik en planlagt førstegangs bypassoperation uden at udvikle nogen alvorlig komplikation, der forlængede indlæggelsen.

Det ses, at andelen af patienter, der ikke udviklede nogen komplikationer, steg i perioden 1995-98 fra 89% til 93% i perioden 2007-2012 og har herefter været uændret, på trods af stigende alder og flere risikofaktorer hos patienterne. Sammenligning med bypasskirurgien i andre lande

For at sikre at Rigshospitalets patienter får en behandling, der lever op til den bedste internationale standard, foretages jævnligt sammenligning af afdelingens resultater med de seneste offentliggjorte tal for bypasskirurgi i andre lande.

Nedenfor ses tallene for den samlede dødelighed inden for 30 dage efter bypass-kirurgi for patienter opereret på Rigshospitalet (RH) sammenlignet med resultaterne fra andre lande.

Reference

Dansk HjerteregisterRedaktør