Medicinstuderende i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

Afdelingen er en universitetsafdeling tilknyttet Københavns Universitet.

Generel information til medicinstuderende i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi på Rigshospitalet er en højt specialiseret afdeling, der tilbyder kirurgisk behandling af patienter med sygdomme i hjerte, lunger, intrathorakale kar samt hjerte- og lungetransplantation. Patienterne kommer fra Østdanmark samt Grønland og Færøerne. 

Afdelingen modtager kliniske ophold i følgende:

 • Tidligt klinisk ophold (7 arbejdsdage) på bachelordelen (juli og august samt omkring 1. februar, hvor afdelingen ikke har ”egne” studenter).  
 • Klinisk kursus I kirurgi på 1. semester Kandidat (6 uger).
 • Klinisk ophold for IT-Sund og Humanbiologer samt erhvervsdagen på 1. semester Bachelor.

Afdelingen underviser på følgende semestre:

 • 6. semester Bachelor i lungekirurgi
 • 2. semester Kandidat i hjertekirurgi
 • 6. semester Kandidat ”den akutte patient”

Universitetsansatte undervisere

 • Overlæge Jesper Holst, klinisk lektor (lunger)
 • Overlæge Mette Siemsen, klinisk lærer (lunger)
 • Reservelæge Per Lehnert, tutor

Informationsmateriale på Absalon

På Absalon under 1.semK / kirurgi I / introduktion til thoraxkirurgi findes følgende information om afdelingen:

 • Videointroduktion til afdeling RT
 • Introduktion til Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi RT
 • Studenter-introduktion
 • Arbejdsgange på afdelingen
 • Operationsafdelingen og studenter
 • 13 rigtige
 • DASL skema til eksamen
 • Konferencer
 • Forkortelser

https://intranet.ku.dk/ (åbner i nyt vindue)

Ved starten på det 6 uger lange kliniske kursus på 1. semester Kandidat udleveres yderlige følgende information:

 • Lægefordelingen for aktuelle måned
 • Fordeling af studenterne
 • Oversigt over afdelingens studenterundervisning
 • Vagtskema.

Forskning på Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi

Afdelingen er forskningsaktiv indenfor kirurgisk behandling af hjerte- og lungekirurgiske sygdomme. Afdelingen har løbende studenter, der gennemfører deres bachelor- og kandidatopgave og ligeledes studenter ansat som scholarstipendiater.

Studenter, der ønsker at lave deres bachelor- og kandidatopgave her på afdelingen, kan kontakte afdelingen. Det er en fordel, hvis man selv har en idé eller oplæg til forskningsprojekt. 
Læs mere om forskning i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi​Opgaveeksemper

Forskningsprojekter Bachelor- og Kandidatopgaver  2014, Primært  kvalitetskontrol​.

Hjertekirurgiprojekter


Post-Infarkt-VSD

Retrospektiv opgørelse over patientforløb og overlevende – Der er en 30-dages mortalitet på over 40% - kan mortaliteten reduceres? 

Fraility-test hos hjertekirurgiske patienter.
Patienter der tilbydes hjertekirurgi bliver ældre og ældre og ofte komorbiditet og ikke ubetydelig morbiditet og mortalitet. Kan vi på forhånd teste og udelukke de patienter med for høj mortalitet?

CABG hos patienter med STEMI
Der opereres patienter akut/subakut efter STEMI. Hvordan går det denne patientpopulation på kort og længere sigt? 

Sårinfektioner på crus og femur efter venefjernelse ved  CABG.
Projekt sammen med Christian Carrenza.

Ståltrådsfjernelse, hjælper det?
Gennemgå de sidste 5 års ståltrådsfjernelse, følge op i e-journal og spørgeskema til patienterne.

Opgøre vores freestyle-patienter.
Opereret tilbage til 1997.

Constrictio cordis.
Hjælper operationen, hvor mange har vedvarende gener og hvor mange er reopereret?

Komplikationer ved re-op hos patienter med fungerende LIMA

Dissektion – klinik  Simon og Alexandra

MAZE – opgørelse af 650 ablaterede patienter

Heparin subcutant eller iv efter hjerteoperationer.
Prospektiv randomiseret undersøgelse sammen med koagulationslab.

Ligering af venstre aurikel – holder det? 
TTE?


Klassisk Thoraxkirurgiprojekter


Maligne thymomer.

Klinik, diagnostik og behandling. Kirurgiske aspekter. En opgørelse af 3 års operationer på RH.

Kirurgisk behandling af Lunge Cancer. 

Operationer for Lungemetastaser.
Indikationer, metoder og resultater. En litteratur gennemgang og opgørelse fra RH.

Pectus Excavatum.
Resultat 10 år efter operation. Fokus på smerter og kosmetisk resultat.  Påvirkes Lungefunktion af operationen (LFU før og efter op). En litteratur gennemgang og retrospektiv opgørelse og evt. efterundersøgelse (telefoninterview).

Pectus Carinatum.
Resultat 5 år efter operation. Telefon interview efterundersøgelse med fokus på smerter og kosmetisk resultat.

Stentbehandling af inoperabel esophaguscancer. 
En retrospektiv opgørelse af overlevelse og palliativ effekt.

Ex-vivo perfusion af donor lunger til transplantation.
En litteratur gennemgang, beskrivelse af metode og resultater af første 10 donorlunger.

Screening for lunge cancer.
Kirurgiske aspekter. En litteratur gennemgang og argumenter for og imod screening. Hvordan skal kirurgen forberede sig hvis screening indføres ?

Kontakt​

Henrik Ørbæk Andersen
Overlæge​

Henrik.Oerbaek.Andersen@regionh.dk
Redaktør