Ledelse i Hjerte- og Lungekirurgisk Forskningsenhed


Hjerte- og Lungekirurgisk forskningsenhed ledes af den ledende overlæge, afdelingens to professorer, en overlæge samt en funktionschef/klinisk projektkoordinator.


Jesper Ravn
Ledende overlæge
Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, afsnit 2152
RigshospitaletRené Horsleben Petersen
Professor, overlæge, Ph.d.
Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, afsnit 2152
Rigshospitalet
Tlf.: 35 45 05 25Vibeke E. Hjortdal
Professor, overlæge dr. med.
Professor of Congenital Heart Surgery
Novo Nordic Foundation
Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, afsnit 2152
Rigshospitalet
Tlf.: 35 45 22 60Christian H. Møller
Overlæge, klinisk lektor, Ph.d.
Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, afsnit 2152
Rigshospitalet
Tlf.: 35459669Nikolaj Bang Lilleør
Funktionschef/klinisk projektkoordinator
Hjerte- og Lungekirurgisk Forskningsenhed, afsnit 2151
Rigshospitalet
Tlf.: 35 45 86 81 
Fax: +45 3545 2908 


Redaktør