Vision 2020 for forskning og udvikling

Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdommes vision for forskning og udvikling​​.​


Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

  • er førende i landet på udvalgte forskningsområder - målt på både forskningsproduktion og forskningskvalitet
  • samarbejder tæt med nationale og internationale forskningsmiljøer og institutioner og er blandt de førende internationalt på udvalgte forskningsområder
  • sikrer, at forskning er en integreret del af klinisk praksis, og at alle klinikker udfører og publicerer forskning af høj international kvalitet
  • skaber de bedst mulige rammer for forskning og udvikling på centrets satsningsområder - og sikrer et forskningsmiljø, som understøtter forskning i hele centret
  • videreudvikler en forskerstillingsstruktur, som er tæt koblet til klinisk praksis
  • ser og støtter forskningstalenter
  • videreudvikler og styrker den tværfaglige forskningsprofil

 

Samlede vision og strategi

Redaktør