Om Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling

Afdelingen er landets største thoraxanæstesiologiske afdeling og kan varetage alle specialets områder. Afdelingen er ansvarlig for et intensivafsnit med 19 senge og en operationsgang med 9 operationsstuer. 

Intensivafsnit​

I intensivafsnittet behandles ca. 2500 patienter om året. Intensivafsnittet er også støttefunktion for Afdeling for Hjertesygdommes intensivafsnit. En stor del af patienterne er indlagt efter hjerte- eller lungeoperationer, hvor en periode i respiratorbehandling er sædvanlig. Der er både tale om voksen- og børnepatienter helt ned til nyfødte. 

Der kommer også traumepatienter, som typisk er følger efter skud- og stiklæsioner, biluheld og arbejdsulykker.

Operationsafsnit

I den operative sektion er der 9 operationsstuer og 3 satellit-områder, hvor der dels laves undersøgelser og behandlinger af hjertepatienter via lysken, dels kikkertundersøgelse af spiserør og lunger.

Der er døgndækning til alle typer operationer i brystkassen hos børn og voksne. Det drejer sig bl.a. om akut operation for blodprop i hjertet, hjerte- og lungetransplantation, kniv- og skudtraumer og akut korrektion/afhjælpning af medfødt hjertesygdom.

I alt foretager afdelingen ca. 6500 bedøvelser om året.

​​

Redaktør