For fagfolk

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling i Hjertecentret yder anæstesiologisk og intensiv medicinsk ekspertise til støtte for gennemførelse af alle typer thoraxkirurgiske indgreb.

Vi ønsker et bredt fagligt samarbejde på tværs af landet. Som et led i dette har du mulighed for at se vores vejledninger.  
 
Se og søg vores vejledninger i VIP​​
​​

Redaktør