Patientinddragelse i Finsencentret

Som patient i Finsencentret skal du opleve, at du har indflydelse, og at den behandling og pleje, du får hos os, tager udgangspunkt i dit behov og din livssituation. Derfor arbejder vi systematisk med inddragelse af patienter og pårørende. 

Vi ønsker at tage hensyn til dig og dine behov. Patienter er ikke ens, og det er derfor vigtigt, at vi i begyndelsen af din indlæggelse eller dit besøg får talt om dine forventninger, så dine valg bygger på dine ønsker.

Vi vil som personale informere og lytte til dig og få dig så meget med, som du selv har lyst til. Og så kan du altid kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om i dit forløb. ​

Se vores korte film-trailer om patientinddragelse i Finsencentret:

Se filmen i fuld længde nedenfor​​​

Dine pårørende er velkomne​​​

Vi arbejder aktivt med at inddrage pårørende, og opfordrer altid til, at du tager en pårørende med til konsultationer og møder. Hvis du har et særligt ønske om, at dine pårørende indgår mere aktivt i plejen, vil vi meget gerne bidrage til at få det til at lykkes. ​

Patientinddragelse er mange ting

Systematisk patientinddragelse handler for os om at involvere patienter hver gang vi arbejder med nye tiltag eller udvikling af vores arbejdsgange. Det har resulteret i en række forskellige tiltag og projekter i klikkerne bl.a. bedre indretning af venteområder, forbedring af stuegangen, indretning af ungestuer og et ungeopholdsrum og arbejde med coaching i patientsamtaler. 

Giv tiden tilbage til patienterne er overskriften for to initiativer, som du kan møde i alle vores klinikker: 

  • Information om ventetid i ambulatorierne
    Ventetid kan ikke altid undgås, men når du møder i ambulatoriet, skal du have besked om, hvem du skal møde, om der er forsinkelse, og hvor lang ventetiden er. Når du ved, hvor længe du skal vente, kan du bedre udnytte tiden efter eget ønske.

  • Faste holdepunkter for indlagte patienter
    Mange oplever at de bruger tiden mens de er indlagt på at vente på at blive undersøgt, få svar på prøver eller blive behandlet. Faste holdepunkter i løbet af dagen og et overblik over, hvad vi har planlagt for dig, giver dig mulighed for at udnytte den ledige tid efter dit eget ønske.
    Nogle afsnit tilbyder f.eks. en patientbog, en slags dagbog, hvor du kan notere vigtige aftaler, spørgsmål og hændelser.
    Download patienthåndbogen​ (pdf).

Se præsentationer og billeder fra Patientinddragelsesdag 23. februar 2016.

Ønske​​r du at blive endnu mere inddra​​get?

Vi søger løbende patienter og pårørende, der har lyst til at deltage i fx fokusgruppeinterview eller give input til konkre​te forbedringer. Hvis du kunne tænke dig at være med til at dele dine erfaringer og ønsker, så send en mail til projektleder Katrina Pitt Winther på katrina.pitt.winther@regionh.dk.​

Filmen om vores erfaringer med Planetree ​

Film fuld længde: 16 minutter

Planetree modellen

Læs mere om de organisationer, vi samarbejder med på deres hjemmesider:

 Med samarbejdet får Finsencentret konsulentbistand til at belyse, hvor det er muligt at forbedre patient- og pårørendesamarbejdet. Finsencentret modtager også anbefalinger og rådgivning til initiativer samt uddannelse af ledere og medarbejdere. Via samarbejdet får Finsencentret inspiration til - og implementerer - nye måder at inddrage patienter og pårørende i centrets arbejde, der styrker den patientcentrerede kultur.​
Redaktør