Sådan inddrager vi pårørende

​Når et menneske får en kræftsygdom, rammes ikke alene den syge, men også familien og det tætte netværk. ​​

I Onkologisk Klinik finder vi det naturligt og selvfølgeligt at inddrage pårørende i pleje – og behandlingsbeslutninger, og at give hjælp og støtte, hvis der er brug for det.​​

Styrket indsats for voksne pårørende 

Vi har et ønske om at opbygge en kultur, hvor nære pårørende indgår som en naturlig og selvfølgelig part i pleje- og behandlingsforløbet. I vores politik tydeliggøres klinikkens samlede holdning og forventninger til ansatte. 
Generelle principper

Vi starter samtaler/konsultationer med en præsentation af alle involverede parter.  De professionelle præsenterer sig med fulde navn og titel, og det afklares hvilken relation, de pårørende har til patienten. 

Vi skaber en imødekommende og respektfuld stemning om såvel patient som pårørende, bl.a. ved at vi:

  • udviser professionel empati og inddrager både patient og pårørende i samtalen
  • opfordrer pårørende til involvering i det omfang, de kan og vil og efter patientens ønske
  • opfordrer både patient og pårørende til at stille spørgsmål
  • udleverer relevante telefon numre, navn på kontaktlæge og kontaktsygeplejeske ved første besøg til såvel patienten som dennes pårørende.​

Vi fokuserer på at give støtte til støtte: Støtte til patienten gennem dennes pårørende – og støtte til den pårørende ved at henvise til relevant hjælp, fx egen læge, sundhedscentre eller Kræftens Bekæmpelse.

Afklaring af pårørendes rolle

Vi taler tidligt i forløbet med patient og pårørende  om,  hvordan den pårørende ønskes inddraget i patientens forløb,  og om ønsker og forventninger til forløbet.

Vi dokumenterer aftaler om den pårørendes rolle i patientens forløb for at sikre, at pårørende bliver en ligeværdig del af teamet omkring patienten.

Deltagelse i samt​aler/Med i beslutninger

Vi indbyder pårørende til aktivt at deltage i samtaler og beslutninger, efter aftale med patienten. Vi lader dem vide, at deres bidrag er vigtigt for patienten og behandlingsteamet.

Vi sørger for, at pårørende bliver informeret om samtaler, det har en særlig betydning at deltage i.

Vi tilpasser så vidt muligt rammerne, så pårørende kan deltage. 

​Information og undervisning

Vi tilpasser og prioriterer informationen til både patient og pårørende og er opmærksomme på, at information bliver forstået af alle

Vi taler med patienten og de pårørende om, hvordan de pårørende bedst støtter patienten i sygdomsforløbet, og hvad det er godt at holde øje med 

Vi giver patienten og pårørende, der varetager plejeopgaver i hjemmet, den fornødne instruktion.

Vi sikrer, at patient og pårørende er velinformeret om, hvad der skal ske efter udskrivning​

Omsorg og psykisk støtte

Vi taler med patient og pårørende om, hvor de kan hente hjælp og støtte i hverdagen til pleje af den syge, og til de udfordringer, der er forbundet med at være pårørende

Vi er opmærksomme pårørendes behov for støtte, og henviser til relevante støttetilbud internt og eksternt

Vi er i samværet med den syge og nære pårørende opmærksomme på mulige vanskeligheder, konflikter, problemer eller ressourcer, som det kan være vigtigt at tale om

Vi imødekommer pårørende, der har behov for samtale med personalet om den pårørendes egen situation.​


Redaktør