Patientinddragelse i Onkologisk Klinik

​Samarbejdet med patienter og pårørende er en vigtig og højt prioriteret del af vores arbejde. Vi har særligt fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at tilgodese dine behov og skabe mere sammenhæng i behandlingsforløbet.​

​Onkologisk Klinik er en del af Finsencentrets projekt om patientinddragelse. Formålet med projektet er at afprøve nye metoder til at inddrage patienter og pårørende i vores arbejde og belyse, hvordan vi kan forbedre samarbejdet med patienter og pårørende.


Projekter i Klinikken​

Patientinddragelsesprojektet rummer både generelle tiltag omkring patientinddragelse og forbedring af patientoplevelsen, som er rullet ud i på alle klinikker i Finsencentret, og lokale projekter, der specifikt tager udgangspunkt i behov hos vores patienter. 

I Onkologisk Klinik arbejder vi med følgende lokale projekter:

 • Sikker Kemoordination – patienten som aktiv i egen behandling
  Etablering af system hvor patienterne elektronisk indberetter bivirkninger forud for møde med lægen. Projektet har mange gevinster, bl.a. bliver der langt mere tid til reel dialog med lægerne med udgangspunkt i de bivirkninger, som patienten på forhånd har scoret højt.

 • Tilbud til efterladte
  En multidisciplinær projektgruppe bestående af psykolog, socialrådgiver og præst fra Onkologisk Kliniks Palliative Enhed udvikler tilbud til efterladte. Tilbuddet omfatter samtaler med pårørende, der inviteres til at skrive til teamet efter behov og få svar indenfor 24 timer.

 • Look good – feel better
  Skønhedsbranchens humanitære forening, som hjælper kræftramte kvinder med at håndtere kræftbehandlingens synlige påvirkninger af udseendet som afholdes i samarbejde med onkologiske og hæmatologiske afsnit i DK. To timers undervisning for 12-15 deltagere hver måned. Afholdes i Center for Kræft og Sundhed, Kbh.

 • Styrket indsats for pårørende
  Siden 2010 har vi arbejdet på styrke sygeplejerskernes opmærksomhed på - og inddragelse af pårørende.
  Indsatsen har haft 4 ben: ​1)​​​ Invitation til samarbejde ved første besøg i afsnittet, 2) forbedret mundtlig information, 3) forbedret skriftlig information og 4) deltagelse i samtaler af særlig betydning. Indsatsen har vist, at vi med relativt beskedne ressourcer har opnået gode resultater både ift. information og inddragelse. Projektet gøres nu tværfagligt med henblik på at styrke lægernes inddragelse af pårørende.

 • Patientundervisning
  3 afsnit i Onkologisk Klinik tilbyder i dag patientundervisning:
  • ​Afsnit for Mave-tarmkræft: Tilbud til patienter og pårørende i forbindelse med medicinsk efterbehandlingfor tarmkræft.​
  • Afsnit for Gynækologisk Kræft og Hjernesvulster: Kursus for kvinder om kræft i underlivet.  (i samarbejde med Herlev). (3 x 3½ time) x 6 årligt
  • Afsnit for Hoved-halskræft: Obligatorisk gruppebaseret patientundervisning  til patienter med hoved/hals kræft og deres pårørendefør strålebehandling  og efter afsluttet strålebehandling – udviklet i samarbejde mellem patientforening og klinikere, og justeres årligt på baggrund af patientfeedback, senest er der produceret en ny træningsfilm med fysioterapeuter  og øvelser patienter bør lave dagligt.

 • Frivillige i Stråleterapien
  I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har vi i Afsnit for Stråleterapi et korps af frivillige tilknyttet, der hjælper patienter med at finde vej og med at finde sig til rette.

 • Siden 2012 har vi i Onkologisk Klinik haft stor glæde af samarbejdet med et brugerpanel på 6 patienter, der giver input til konkrete initiativer og også giver input til klinikkens strategi- og handlingsplaner. Arbejdet med rekruttering og supportering af patientrepræsentanterne foregår i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

 • Forberedelsesskema til understøttelse af rehabilitering
  Som del af Region Hovedstadens implementeringsplan for rehabilitering og palliation har Onkologisk Klinik afprøvet rehabiliteringssamtaler og medvirket i udviklingen af forberedelsesskema, som anvendes af patienter og pårørende forud for samtale om behov for støtte til livet med kræft (rehabilitering og palliation). Udviklingen af redskabet er baseret på tre pilottest med bl.a. observationsstudier, interview, validering med brugerpaneler mm. Redskabet implementeres nu i alle hospitaler/kommuner i Region Hovedstaden.

 • De Gode Ambulatorier
  Igennem de seneste år har de fleste teams i Onkologisk Klinik arbejdet på at forbedre arbejdsgangene i ambulatorierne for at frigive tid til patienterne. Det er der kommet mange patientcentrerede løsninger ud af.

 • Bedre overgange for brystkræftpatienter
  I 2014 var fokus på at forbedre overgangene for brystcancer patienter fra kirurgi til kemobehandling. Udgangspunktet var et feedbackmøde med patienter, hvor fagpersonale fra hhv. Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling samt Onkologisk Klinik, team 1 deltog. Feedbackmødet dannede udgangspunkt for en række handlinger, der har forbedret overgangene for patienterne. I 2015 er fokus nu på de indre linjer i Onkologisk Klinik fra kemoterapi til strålebehandling – og fra ambulant behandling til indlæggelse.

 • LUFT – fysisk træning af inoperable lungekræftpatienter
  I projekt har lungecancerpatienter fået tilbud fysisk træning, der har vist mærkbare resultater i livskvalitet.

 • Informationsaftener for pårørende
  Informationsmøder som afholdes for pårørende til patienter med kræft. Hver måned afholdes møde med oplæg ved fagperson og erfaringsudveksling med pårørende.

 • Støtte fra pårørende til pårørende til patienter med hjernetumorer
  Fire pårørende blev rekrutteret og fandt sammen med fagfolk frem til fem temaer, som var væsentlige informationer at give andre pårørende. Der blev lavet en lille film om hvert af de udvalgte temaer.
Redaktør