Organisering

​Onkologisk Klinik er en del af Finsencentret og ledes af en klinikledelse bestående af en klinikchef og en oversygeplejerske. Klinikken er opdelt i 5 diagnosebaserede teams med 4 tværgående teams.​

Opgaverne i Onkologisk Klinik er fordelt på 5 teams, der arbejder inden for hver sit diagnostiske område. 

De fem teams er:


4 tværgående teams varetager opgaver på tværs af de diagnoserelaterede teams:​


Forskning og undervisning i klinikken varetages af:

  • Kliniske lektorer
  • Kliniske undervisere
  • Kvalitets- og forskningsansvarlige
  • Professorer
  • Seniorforskere
  • Uddannelsesansvarlig overlæge


Redaktør