Henvisning og visitation

​Henvisninger til Onkologisk Klink skal sendes elektronisk til lokationsnummer 130172. Henvisningerne til Afsnit for Mave-tarmkræft kan genereres via elektronisk henvisningsskabelon.​

​​

Henvisninger skal sendes elektronisk til lokationsnummer 130172. 

Kontakt visitationen i det enkelte afsnit, hvis du har spørgsmål i forhold til henvisningen af patienter, du kan finde deres kontaktoplysninger nedenfor. Afsnit for Mave-og Tarmkræft bruger elektroniske henvisningsskabeloner, læs mere nedenfor.

Hvad skal henvisningen indeholde?

Henvisnin​​​​​gen bør indeholde:

 • Patientens telefonnummer
 • Diagnose
 • Anamnese med patologisvar
 • Udredning inkl. relevante prøvesvar og røntgensvar
 • Behandling, medicin og komorbiditet

Kontaktoplysninger til afsnittenes visitationer 

Afsnit for Brystkræft

Henvisning af patienter med følgende henvisnin​​​​​gsårsager: 

 • ​​Mammacancer
Kontakt:
Visiterende sekretær Anne-Grete Stewart
Afdelingssygeplejerske Ulla Breitenstein Mathiesen
Tlf. 3545 4262
Fax. 3545 4992


Afsnit for Lungekræft

Henvisning af patienter med følgende henvisning​​sårsager: 

 • Lungekræft
 • Lungehindekræft 
 • N​euroendokrine tumorer
Kontakt:
Visiterende sekretær Marianne Hansen
Afdelingssygeplejerske Susanne Friis-Hasché
Tlf. 3545 0932
Fax. 3545 5389


Afsnit for Mave-tarmkræft

Alle henvisninger til Team 3 - mave/tarm skal opfylde følgen​​de krav:

 1. Henvisningen sendes elektronisk
 2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
 3. Eventuelle billeder overføres/sendes
 4. Eventuelle beskrivelser sendes

Henvisningsskabelon til generering af oplæg findes her:

Skabelonen benyttes ved følg​​​ende henvisningsårsager: 

 • Coloncancer
 • Rektumcancer
 • Cardiacancer
 • Oesophaguscancer
 • ​Ventrikelcancer
Kontakt:
Visiterende sekretær Birgitte Sehested
Afdelingssygeplejerske Jane Mørch Mechlenburg 
Tlf. 3545 4079
Fax. 3545 4449


Afsnit for Gynækologisk Kræft og Hjernesvulster

Henvisning af patienter me​​​d følgende henvisningsårsager: 

 • Gynækologiske kræftformer 
 • Hjernetumorer
Kontakt:
Visiterende sekretær Maria de Nully
Afdelingssygeplejerske Gitte Caspersen
Tlf. 3545 8064
Fax. 3545 4440


Afsnit for Blære-, Prostata og testikelkræft og Fase 1 Enheden

Henvisning af patienter med f​​ølgende henvisningsårsager:​ 

 • Urologiske kræftformer
 • Tymomer
 • Metastaser fra ukendt primær tumor
​Kontakt:
Visiterende sekretær Heidi Andersen
Afdelingssygeplejerske Anne-Mette Falkenberg Andgren
Tlf. 3545 4364
Fax. 3545 4968


Afsnit for Hoved-halskræft
Visiterende sekretær Kirsten Dalgaard
Afdelingssygeplejerske Gitte Caspersen
Tlf. 3545 4075
Fax. 3545 4440


Redaktør