Palliativ forskning

​Forskning inden for lindrende behandling, herunder smertebehandling af kræftpatienter og andre patientgrupper med kroniske smerter, varetages af den palliative forskningsenhed.

Den palliative forskningsenhed undersøger og kortlægger: 

 • Kroniske smerter i den danske befolkning
 • Palliative kræftpatienters symptomer
 • Forskellige smertetyper og deres følsomhed for behandling
 • Morfin og morfinlignende stoffers indflydelse på:
  • Mentale funktioner
  • Immunsystemet
  • Afhængighed
  • Livskvalitet og fysisk funktion
 • Morfin og morfinlignende stoffers omsætning og effekt afhængig af:
  • Genetiske forhold
  • Nyrefunktion

​Projekter

Vi deltager i to store tværsektorielle lodtrækningsforsøg:

 • DanPact studiet, som undersøger effekten af tidlig intervention til palliative patienter med kræft
 • DOMUS studiet, som undersøger accelererede forløb fra onkologisk behandling til specialiseret palliativ indsats i eget hjem for patienter med kræft. Projektet​ undersøger effekten på patienter og pårørende, de samfundsøkonomiske konsekvenser af interventionen og​ hvordan det tværsektorielle samarbejde fungerer.

Vi deltager i et nyligt finansieret projekt, der skal undersøge palliation af patienter med kræft på Grønland. Projektet skal danne grundlag for beslutninger om, hvordan den palliative indsats skal organiseres i fremtiden.  Endelig deltager vi i fremstilling af internationale vejledninger for behandling af smerter hos kræftpatienter, således at vores forskningsresultater hurtigst muligt bringes ud til gavn for vores patienter.    

Den palliative forskningsenhed

Den palliative forskningsenhed i Onkologisk Klinik ledes af professor Per Sjøgren og består aktuelt af en post​​doc, 5 ph.d.​ studerende, 2 forskningssygeplejersker, en forskningsassistent, en forskningsfysioterapeut og 2 medicinske studenter. Gruppen er engageret i både nationale og internationale forskningsnetværk, således i en lang række projekter i samarbejde med European Association for Palliative Care (EAPC Research Network).

Redaktør