Forskning i medicinsk kræftbehandling

​Forskningsområdet dækker over en lang række behandlingsmodaliteter som f.eks. behandling med kemoterapi, antihormonbehandling, biologisk målrettet behandling, immunterapi, m.m. Det er målet at udvikle nye kræftbehandlinger og sikre, at kræftbehandling bliver mere effektiv og skånsom.

​​

​Udvikling af nye behandlinger

Onkologisk Klinik beskæftiger sig med behandling af en lang række kræftsygdomme, og inden for hvert af disse områder foregår udvikling af nye behandlinger. 
Vi forsker i:
  • Prognostiske faktorer af betydning for behandlingsvalg og risiko for tilbagefald
  • Udvikling af diagnostiske værktøjer som f.eks.:
    • Molekylærbiologiske metoder til afklaring af, hvor kræftsygdommen stammer fra hos patienter med ukendt primær tumor
    • Billeddiagnostiske værktøjer til afklaring af risiko for sygdomssprednin.
  • Senbivirkninger af behandling
Vi har gennem en årrække haft en førende rolle i nationale og internationale forskningsprojekter. Afprøvning af nye behandlingsmetoder og principper foregår specielt i klinikkens Fase I Enhed, der er den største af sin art i Danmark. 

Samarbejde og netværk

Vi har et betydeligt nationalt samarbejde og et veletableret samarbejde med stort set alle førende onkologiske forskningsgrupper i Europa og Nordamerika. Klinikens forskere er aktivt deltagende i en række internationale organisationer, herunder European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Det Internationale AtomEnergiAgentur (IAEA), European CanCer Organisation (ECCO) og European Academy of Nursing Science (EANS). 

USA’s største kræfthospital, MD Anderson Cancer Center,​ er officiel s​amarbejdspartner til Rigshospitalet, og Onkologsik Klinik er en del af dette samarbejde. Rigshospitalet har status som søster​​​institution, hvilket betyder, at Rigshospitalet indgår i et globalt netværk bestående af 24 andre kræfthospitaler. Derfor er Rigshospitalet en del af Global Academic Programme (GAP), der giver adgang til et globalt forskningsnetværk og dermed hurtigere adgang til den nyeste teknologi og klinisk frontlinjeforskning. Forsknings- og behandlingssamarbejdet tæller blandt andet børnekræft, strålebehandling, accelererede patientforløb, gynækologisk kræft og palliativ medicin.

Klinisk Forskningsenhe​​d

Den kliniske forskning i afdelingen understøttes af Klinisk Forskningsenhed (KFE), som koordinerer og kvalitetssikrer over 100 forsøgsbehandlinger. Enheden er den største af sin art i landet. Vi har derfor oparbejdet en betydelig erfaring og ekspertise, når det gælder om at gennemføre kliniske forsøg, der opfylder gældende lovkrav og sikrer hurtig adgang til nye virksomme behandlinger mod kræft.

Redaktør