Strategi for sygepleje, forskning og uddannelse

Strategi for udvikling, forskning og uddannelse i klinisk sygepleje 2016-2020.

Mission

Finsencentrets sygeplejefaglige mission er, at udøve sygepleje til patienter af høj faglig kvalitet og sikkerhed, samtidig med at patient og pårørende oplever sig godt behandlet og med så stor grad af medinddragelse som patienten ønsker.

Vision

Finsencentrets sygeplejefaglige vision, er at være fagligt førende indenfor udvalgte områder i centrets tre klinikker. Vi er førende ved at forske i den kliniknære sygepleje, og publicerer ny viden nationalt og internationalt. Vi er førende i den kulturforandring det er at inddrage patienter og pårørende systematisk.  Vi arbejder hen i mod en evidensbaseret praksis, og ved at være kompetente tværfaglige samarbejdspartnere der altid har det gode og effektive patientforløb som fælles mål og retning.

Vi vil i perioden 2016-2020 arbejde systematisk med vores vision for sygeplejen gennem følgende strategier:

  • En innovativ og udviklende organisation der understøtter patientforløb
  • Klinisk sygepleje
  • Forskning i klinisk sygepleje
  • Præ- og postgraduatlæring og uddannelse og kompetenceudvikling
  • Stillingsstruktur, karriereveje og møder.

Her kan du læse strategien i sin helhed:

​Strategi for udvikling, forskning og uddannelse i klinisk sygeplejeRedaktør