Finsencentrets historie

Centrets historie går tilbage til 1896 med grundlæggelsen af Finseninstituttet. I 1980 blev instituttet lagt ind under Rigshospitalet og navnet blev ændret til Finsencentret.​

Finsencentret er opkaldt efter nobelprismodtageren Niels Ryberg Finsen, der forskede i lysets indvirken på organisamen og mulighederne for at bruge lys i behandlingen af forskellige sygdomme. Niels Finsen
er kendt for sine gode resultater med lysbehandling af hudtuberkolose (lupus vulgaris). 

​​Finseninstituttet

I 1896 blev Finseninstituttet grundlagt i træbarakker på Kommunehospitalets grund, og i 1901 flyttede man til nyopførte bygninger ved Strandboulevarden. Samme år påbegyndtes eksperimenter med røntgenstråler, som i 1904 blev taget i brug ved behandling af hudsygdomme.

Radiumstation og kræftbehandling
i 1919 blev besluttet at etablere en radiumstation på Finseninstitutets grund på Strandboulevarden. Efterhånden som tuberkulose og specielt hudtuberkulose (lupus vulgaris) blev mere og mere sjælden, kom kræftbehandlingen efterhånden til at dominere Finseninstitutet.

De kirurgiske afdelinger på Finseninstitutet kom efterhånden hovedsageligt til at beskæftige sig med kræftbehandling, og der opstod et enestående miljø med tæt samarbejde mellem kirurger og radioterapeuter. 

Den medicinske afdeling på Finseninstitutet blev efterhånden omdannet til en hæmatologisk afdeling, og der opstod et innovativt miljø, hvor blandt andet den kliniske kemi opstod under ledelse af overlæge Hasselbalch (kendt fra Henderson Hasselbalch formlen). Indenfor anæstesien blev den såkaldte Ruben’s maske ligeledes opfundet på Finseninstitutet. 

​​Finsencentret på Rigshospitalet

I 1980’erne blev det besluttet at lægge Finseninstitutet under Rigshospitalets administration. Instituttet blev et af Rigshospitalets centre og alle funktionerne overflyttedes til Blegdamsvej i 1990, hvor man blandt andet åbnede en helt ny radioterapiafdeling med seks accleratorer. 

Redaktør