Sygeplejeuddannelse

​Uddannelsesgruppen i Finsencentret arbejder ud fra fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Dette er medvirkende til at sikre, at den kliniske uddannelse for sygeplejestuderende udvikles og lever op til visionen for den kliniske uddannelse på Rigshospitalet.​

I Finsencentret uddannes studerende på 1., 2. 5. og 6. semester.

Organiseringen af den kliniske undervisning

Uddannelsesgruppen i Finsencentret er ansvarlig for varetagelsen af undervisning og uddannelse i klinisk sygepleje for sygeplejestuderende. Uddannelsesgruppen består af en klinisk undervisningsansvarlig og seks kliniske undervisere, der alle har en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Derudover varetages den daglige vejledning i klinikkerne af sygeplejersker med bred klinisk erfaring, hvoraf flere har 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning og pædagogik.

I vejlederfunktionen anvender vi blandt andet før-, under- og eftervejledning samt refleksion i forbindelse med udførelse af sygeplejefaglige interventioner.

Lærings- og studiemiljø

Finsencentrets kliniske læringsmiljø er baseret på udvikling og evidens, og vi bestræber os på at støtte og udfordre de forskellige læringsprocesser ved at tilbyde forskellige læringsrum. Det er blandt andet klinisk undervisning i sengeafsnit og ambulatorier samt refleksion, simulation- og færdighedstræning i relevante omgivelser.

Gennem udfordringer af stadig mere komplekse sygeplejeopgaver erhverver de studerende sig kompetencer til selvstændigt at udføre, formidle, lede samt udvikle sygeplejen. I den kliniske undervisning tages der udgangspunkt i den enkelte studerendes personlige og faglige forudsætninger.


Redaktør