SOSU-uddannelse

​Uddannelsesgruppen i Finsencentret arbejder med uddannelse af social- og sundhedsassistentelever, som er i deres tredje somatiske praktikperiode. Dette gøres ud fra fælles mål, fælles viden og gensidig respekt med inddragelse af Rigshospitalets overordnede uddannelsesmål.​

​Organiseringen af den kliniske undervisning

Uddannelsesgruppen i Finsencentret er ansvarlig for varetagelsen af undervisning og uddannelse i klinisk sygepleje for social- og sundhedsassistentelever. Uddannelsesgruppen består af en klinisk undervisningsansvarlig og seks kliniske undervisere, der alle har en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Derudover varetages den daglige vejledning i klinikkerne af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker med bred klinisk erfaring. Deres uddannelsesbaggrund er for social- og sundhedsassistenterne en praktik vejlederuddannelse og for nogle af sygeplejerskernes vedkommende en 1/6 diplom uddannelse i klinisk vejledning og pædagogik.

Læringsmiljø

Finsencentrets kliniske læringsmiljø er baseret på udvikling og evidens, og vi bestræber os på at støtte og udfordre de forskellige læringsprocesser ved at tilbyde forskellige læringsrum. 

Det er blandt andet klinisk undervisning i sengeafsnit og refleksion, simulation- og færdighedstræning i relevante omgivelser.

 En del af undervisningen foregår sammen med de øvrige elever på Rigshospitalet. Formålet med uddannelsen er, at eleverne opnår kompetencer og færdigheder inden for:

  • Praktisk og personlig pleje 
  • Omsorgs- og sygeplejeopgaver 
  • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter 
  • Koordination, vejledning og undervisning 
  • Aktivitet og rehabilitering 

I den kliniske undervisning tages der udgangspunkt i den enkelte elevs personlige og faglige forudsætninger.


Redaktør