Lægeuddannelse

​Finsencentret deltager i introduktionsuddannelsen i intern medicin og i speciallægeuddannelsen i onkologi, reumatologi, infektionsmedicin og hæmatologi.  De lægefaglige opgavers bredde og kompleksitet er attraktive for uddannelsesforløb i f.eks. klinisk farmakologi, klinisk biokemi, dermatologi og gynækologi.  

Lægerne i Finsencentret deltager på alle niveauer ved formaliseret og situationsbestemtundervisning. Uddannelsen af læger fra stud.med. til færdig speciallæge – og principielt også efteruddannelse af speciallæger – prioriteres i Finsencentret som et vigtigt aspekt i hverdagen og alle funktioner.

Speciallægeuddannelsen

Under uddannelsen får du kliniske kompetencer efter godkendte uddannelsesprogrammer ved individuel evaluering af kliniske vejledere, gennem strukturerede samtaler og supervision, ved konferencer og deltagelse i obligatoriske kurser. I uddannelsesforløbet kan du forvente en personlig og progressiv lægefaglig udvikling og professionalisme. 

Samarbejdet med kolleger, tværfagligt med andre personalegrupper og andre specialer på Rigshospitalet faciliterer processen efter principperne for de syv lægeroller i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og specialernes målbeskrivelser. Interaktionen med patienter og pårørende, kontinuitet i forløb og medvirken til information, udredning og behandling er nøgleord i lægeuddannelsen i Finsencentret. 

Inspektorrapporter er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på enkelte Klinikkers website.  Læger under uddannelse kan opnå erfaring med eller deltage i klinisk forskning, grundvidenskabelige projekter i forskningslaboratorierne eller arbejde med forskningstræning.

Uddannelse af med​icinstuderende

Finsencentret modtager lægestuderende i klinisk ophold, midtvejs i lægeuddannelsen, i seks ugers perioder. Selv om opgaverne vedrører højt specialiseret diagnostik og behandling giver de kliniske situationer gode muligheder for indtryk af medicinske specialer, erfaring med kommunikation og samarbejde samt personlige udfordringer døgnet rundt. Det bidrager til at kvalificere de kommende læger både fagligt og i forhold til karrierevalg. 

Redaktør