Arbejdet som sygeplejerske med speciale i Infektionsmedicin

​At være sygeplejerske i infektionsmedicin giver et godt fagligt grundlag, hvis du påtænker ulandsarbejde. En travl udfordrende arbejdsdag indeholder både akut sygepleje og sygepleje af kronisk syge patienter. ​

​Introduktion og oplæring af nyansatte

Alle nyansatte tilknyttes den kliniske sygeplejevejleder og en kontaktsygeplejerske. Derudover skal du som nyansat igennem en introduktion, der indeholder: 

  • Et introduktions- og oplæringsprogram tilrettet dine kompetencer
  • Grund-/ introduktionskursus

Et levende læringsmiljø

Evidensbaseret sygepleje er i fokus i klinikken/afsnittet. Derfor afholder vi Journal clubs, der har til formål at styrke din interesse for forskning og knytter an til dit daglige arbejde i klinikken. Faglig ledelse baner vejen for evidensbaseret praksis og ledere i klinikken deltager i et forskningsmetodik kursus og Journal Clubs med fokus på ledelse. Vi har 1 ph.d. studerende tilknyttet klinikken hver med igangværende forskningsprojekter, der tager afsæt i klinikkens sygepleje. Den ph.d. studerende afholder journalclubs for plejepersonalet, hvor forskningsbaseret sygepleje præsenteres og drøftes. 

Vores kliniske sygeplejevejleder og koordinerende CF sygeplejerske har fokus på udvikling og uddannelse af plejepersonalet  og alle lærer på tværs af vores afsnit. Der er ved planlagte sygeplejekonferencer tilrettelagt undervisning og sygeplejefaglig refleksion med udgangspunkt i patientforløb i afsnittet  Her deltager sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Nøglepersoner inden for udvalgte faglige områder  er en ressource i den kliniske hverdag. Områderne er specielt udvalgt i forhold til afsnittets fokusområder i sygeplejen – et eksempel er ernæring og sårpleje.

Plejepersonale har mulighed for at deltage i udvalgte projekter, hvor målet er kvalitetsudvikling af praksis. Det kan være patientens adherence i forhold til sin  behandling eller sygepleje til den isolerede patient​.

Fokus på efteruddannelse

Hvert år deltager 1​ af vores sygeplejersker på et modul af efteruddannelsen i Patientologi, hvor erfarne sygeplejersker øver fordybelse og refleksion i forhold til den specialiserede sygepleje. Forløbet er tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i deltagernes hverdag, og derfor kommer afsnittene til gode. Vores erfarne sygeplejersker tilbydes efteruddannelse for sygeplejersker ansat på afdelinger med kritiske og komplekse patientforløb. 


Redaktør