Patientinddragelse i Infektionsmedicinsk Klinik

Samarbejdet med patienter og pårørende er en vigtig og højt prioriteret del af vores arbejde.

​Infektionsmedicinsk Klinik er en del af Finsencentrets projekt om patientinddragelse. Formålet med projektet er at afprøve nye metoder til at inddrage patienter og pårørende i vores arbejde og belyse, hvordan vi kan forbedre samarbejdet med patienter og pårørende.

Projekter i klin​ikken

Patientinddragelsesprojektet rummer både generelle tiltag omkring patientinddragelse og forbedring af patientoplevelsen, som er rullet ud i på alle klinikker i Finsencentret, og lokale projekter, der specifikt tager udgangspunkt i behov hos vores patienter. 

I Infektionsmedicinsk Klinik arbejder vi med følgende lokale projekter:​

  • Coach to cope
    Cystisk fibrose er en alvorlig og behandlingskrævende sygdom og vores hypotese er, at patienter gennem et coachingforløb kan opnå en bedre balance mellem at passe på deres helbred og leve det liv, de gerne vil. I projektet tilbydes patienterne coaching for at se effekt på indre motivation til forandring og/eller livsstil.

  • Årssamtaler med patienter med cystisk fibrose
    Patienter med cystisk fibrose bliver fulgt livslangt på Rigshospitalet. I løbet af et år er man som CF patient ofte i kontakt med hospitalet ligesom man jævnligt indlægges til behandling. For at sikre, at der en gang om året ”gøres status” med patienten tilbydes årssamtaler med hhv. sygeplejerske og læge med det formål at inddrage patienternes præferencer og ønsker i en fælles drøftelse af status og patientens muligheder for at tage bedst vare på sig selv.
Redaktør